Cash flow (pengestrøm)

Cash flow er en betegnelse for de indbetalinger og udbetalinger, der er i en virksomhed. Det kendes derfor også som en virksomheds pengestrøm. Det er vigtigt at have kontrol over sit cash flow, fordi virksomheder naturligvis ønsker at have flere indtægter end udgifter.

Hvorfor skal virksomheder have styr på deres cash flow?

Når en virksomhed har styr på, hvordan pengene bevæger sig, har virksomheden et overblik over, om den har et overskud eller ej. Det er med til at sikre, at virksomheden kan træffe de korrekte økonomiske beslutninger. I modsat fald risikerer virksomheden f.eks. at glemme at betale fakturaer eller at købe for mange varer.   

Forskellen mellem indgående og udgående cash flow

Man skelner mellem indgående og udgående cash flow. Den store forskel ligger i, om det er penge, der strømmer ind eller ud af den pågældende virksomhed. Mere konkret er forskellen følgende:

  • Indgående cash flow: Det er de penge, som virksomheder har i indtægter. Det kunne f.eks. være salg og afkast på investeringer.
  • Udgående cash flow: Det er de penge, som strømmer ud af virksomheden. Det er altså virksomhedens udgifter, f.eks. løn, gældsafbetaling, husleje, m.m.

En virksomhed ønsker at have et positivt cash flow. Når dette er positivt, betyder det, at virksomheden har flere indtægter end udgifter. Hvis virksomheden i stedet bruger flere penge, end de tjener, har virksomheden et negativt cash flow.

Hvad er et cash flow statement?

Et cash flow statement er en betegnelse for den opgørelse, som en virksomhed udarbejder over pengestrømmen i et regnskabsår. Denne pengestrømsopgørelse giver et indblik i, hvordan det står til med pengestrømmen og virksomhedens likviditet. I selve opgørelsen skal posterne inddeles i investeringsaktiviteter, finansieringsaktiviteter og driftsaktiviteter.   

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.