Byggeservitut 

En byggeservitut er en servitut, der vedrører retten til bebyggelse, opførelse, benyttelse eller indretning af bebyggelse.  En servitut er en form for byrde eller begrænsning, der pålægges en ejendom, fordi den indskrænker råderetten over ejendommen. De kan både pålægges privat eller kommunalt.

Hvis der er tale om en byggeservitut, som vedrører forhold, der kan bestemmes i en lokalplan, skal den godkendes af kommunen. Hvis en privatretlig byggeservitut er uforenelig med lokalplanen, er det lokalplanen, der gælder.

Du kan læse mere om servitutter her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.