Brøkdelssæreje 

Brøkdelssæreje er en form for særeje, hvor en fastsat brøkdel af en ægtefælles formue er ægtefællens særeje, mens resten af formuen enten bliver delingsformue, skilsmissesæreje eller fuldstændigt særeje. Det er muligt, at ægtefællerne har forskellige brøkdelssærejer, samt at det kun er én af ægtefællerne, der har brøkdelssæreje.

Eksempel:Brøkdelssæreje kan se således ud:

  • 30% af en ægtefælles formue er delingsformue, de resterende 70% er skilsmissesæreje
  • 20% af formuen er delingsformue, 40% er skilsmissesæreje og de resterende 40% er fuldstændigt særeje

Hvis man køber et aktiv med midler, der både er særeje og delingsformue, vil der automatisk opstå brøkdelssæreje. Det fremgår af Ægtefællelovens § 24. Denne brøkdel bliver fastsat efter, hvordan midlerne er blevet anvendt ved erhvervelsen.

Eksempel:Et hus er blevet erhvervet for midler, der er 50 pct. skilsmissesæreje og 50 pct. delingsformue. Huset bliver dermed brøkdelssæreje, hvor halvdelen bliver skilsmissesæreje, og den anden halvdelen bliver delingsformue. 

Du kan læse mere om de forskellige typer af særeje på dette link.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.