Børsnoteret selskab

Et børsnoteret selskab er et selskab, som bliver registreret på en fondsbørs. Det betyder, at private har mulighed for at handle med aktierne i selskabet til en børsnoteret pris. Den nærmere pris vil afhænge af udbuddet og efterspørgslen på aktierne. Af den grund vil kursen kunne svinge meget.

Formålet med at børsnotere et selskab er typisk, at selskabet ønsker at øge sin kapital, samt at der kommer flere aktionærer i selskabet. Det gør også, at det bliver nemmere at træde ud af virksomheden.

Krav til børsnoteret selskaber

Et selskab skal opfylde visse krav for at kunne blive børsnoteret. Det gælder både krav til rapporter, pligt til at oplyse om bestemte ændringer, samt hvilke regler selskabet skal følge.

  • Pligt til åbenhed: Selskabet har pligt til at være åben. Selskabet skal altså informere børsen, hvis selskabet foretager nogle vigtige ændringer.
  • Rapporter: Rapporterne skal være udarbejdet grundigt. Det gælder både for halvårs- og årsrapporter. Det er med til at sikre, at investorerne kan få et indblik i, hvordan virksomheden klarer sig.
  • Underlagt IFRS: Børsnoterede selskaber i EU bliver underlagt en regnskabsstandard, der hedder IFRS. Det vil sige, at selskaberne skal anvende internationale regnskabsstandarder, når koncernregnskabet skal udformes.

Ulemperne ved børsnotering

Der er en række ulemper ved, at man børsnoterer et selskab. Det vedrører blandt andet omkostningerne til en børsnotering, samt at der er strengere krav til et børsnoteret selskab.

  • Omkostningsfuldt: Det koster mange penge både at blive børsnoteret samt at blive ved med at være børsnoteret.
  • Øget ressourcer: Der er strengere krav til styringen af selskabet, fordi aktionærerne skal oplyses om virksomhedens aktiver. Det vil sige, at selskabet skal bruge flere ressourcer på at videregive oplysningerne til dem, som køber aktierne.
  • Konkurrenter: Et børsnoteret selskab har pligt til at oplyse om mange forskellige slags informationer. Det vil sige, at informationerne bliver offentligt tilgængelige, som konkurrenterne kan udnytte.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.