Bilateral traktat 

Bilaterale traktater referer til en aftale, der bliver indgået mellem to lande. Begge lande er bundet af traktaten, og begge lande er forpligtet til at opfylde traktaten i god tro. En traktat kan indgås både mundtligt og skriftligt, men af bevismæssige årsager er det sikrest, at man indgår aftalen skriftligt.

Det er uden betydning for gyldigheden af traktaten, om den betegnes som en traktat. Det vil sige, at den også kan betegnes som en aftale, pagt, protokol, konvention, overenskomst og akt. Hvis traktaten er indgået mellem tre lande eller flere, er der i stedet tale om multilaterale traktater. 

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.