Bevissikring 

Bevissikring referer til fogedrettens foreløbige retsmiddel. Retsmidlet indebærer, at fogedretten skal foretage en undersøgelse hos den person, hvor fogedforretningen ønskes foretaget (rekvisitus). Undersøgelsen skal være med til at sikre bevis for, at der foreligger en krænkelse eller overtrædelse af de immaterielle rettigheder, som fremgår af Retsplejelovens § 653.

Hvornår sker der bevissikring?

Bevissikringen foretages først, når det er blevet anmodet af enten en rettighedshaver eller anden med beføjelse til at påtale en krænkelse. Det er et krav, at der er grund til at antage, at beviset kan findes i de lokaler, der ønskes undersøgt.

Hvilke immaterielle rettigheder kan der ske bevissikring ved?

Reglerne kan blive anvendt på bevissikring ved følgende immaterielle rettigheder:

  • Krænkelse af ophavsrettigheder eller beslægtede rettigheder 
  • Overtrædelse af visse bestemmelser i ophavsretsloven, herunder bl.a. § 11, stk. 2 og §§ 73 og 74
  • Krænkelse af mønstre, design, varemærker, virksomheders navne, patenter, brugsmodeller, geografiske betegnelser, mv. 
  • Overtrædelse af markedsføringslovens §§ 3 og 4 vedrørende ulovlig produktefterligning

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.