Betalingspåmindelse

En kreditor har mulighed for at sende en betalingspåmindelse til skyldneren, hvis skyldneren ikke har betalt beløbet inden for tidsfristen. Formålet er at gøre skyldneren opmærksom på, at vedkommende mangler at betale det skyldige beløb til kreditor. For at sende en påmindelse, skal betalingsfristen reelt være overskredet. Det kendes også som en rykkerskrivelse. 

Hvad skal en betalingspåmindelse indeholde?

Der er ingen krav til, hvordan en betalingspåmindelse skal udformes eller indeholde. Meningen med betalingspåmindelsen er dog at minde debitor om det skyldige beløb. Det vil sige, at kreditoren bør forklare årsagen til kravet, samt hvordan skyldneren kan betale det skyldige beløb. Påmindelsen bør skrives i en venlig tone, fordi man ikke kan være sikker på, hvad der er årsagen til den manglende betaling.

Muligheden for at pålægge rykkergebyr eller kompensationsgebyr i betalingspåmindelsen

Når kreditoren sender en betalingspåmindelse, betyder det, at skyldneren har overskredet betalingsfristen. Det er derfor muligt for kreditor at sende en betalingspåmindelse med et rykkergebyr eller et kompensationsgebyr.

  • rykkergebyr: Det er muligt at pålægge tre rykkergebyrer på betalingspåmindelser. Rykkergebyret må ikke overskride 100 kr. stykket. Det vil sige, at kreditoren maksimalt kan kræve 3 x 100 kr. på betalingspåmindelserne.
  • Kompensationsgebyr:kreditor kan pålægge et kompensationsgebyr på 310 kr., som kan opkræves hos virksomheder. Kompensationsgebyret er ikke relateret til rykkergebyret. Det betyder, at kreditor både kan pålægge et kompensationsgebyr samt et rykkergebyr ved betalingspåmindelsen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.