Begunstiget

En begunstiget er en betegnelse for den person, der skal have forsikringstagerens pension eller forsikringssum udbetalt ved vedkommendes død. Det vil sige, at når du begunstiger, tager du i policen stilling til, hvem der har ret til at få udbetalt din forsikringssum, når forsikringsbegivenheden sker. Dette fremgår af forsikringsaftalelovens § 102.

Hvem er den begunstiget?

Det er almindeligvis sådan, at din pension og forsikringssum vil blive udbetalt til dine nærmeste pårørende, når du afgår ved døden. Du kan dog selv vælge, hvem pengene skal gå til, hvis du laver en begunstigelse.

Medmindre andet fremgår af de konkrete omstændigheder, vil dine nærmeste pårørende blive prioriteret i følgende rækkefølge:

  1. Ægtefælle
  2. Samlever – her er det dog et krav, at samleveren enten a) skal leve med forsikringstageren på fælles bopæl samt vente eller have et barn med forsikringstageren, eller b) har boet med forsikringstageren i et ægteskabslignende forhold på fælles bopæl de sidste to år før dødsfaldet.
  3. Livsarvinger
  4. Arvinger ifølge testamente
  5. Arvinger ifølge arveloven

Hvorfor er det en god idé at vælge en begunstiget?

Ved at lave en begunstigelse, kan du helt selv vælge, hvem der skal modtage udbetalingen fra din pensionsordning, når du afgår ved døden. Konsekvensen af, at du ikke indsætter en begunstiget, er, at pensionen per automatik vil blive udbetalt til dine nærmeste pårørende.

Det anbefales, at du regelmæssigt overvejer, om begunstigelsen passer til den situation, du står i. Det kan f.eks. være, at dine forhold ændrer sig undervejs. Det kan f.eks. være, at du bliver gift, bliver skilt, får børn, en begunstiget afgår ved døden før dig, mv.

Er det muligt at vælge ”ingen begunstiget”?

Du kan vælge, at ingen skal være begunstiget. I det tilfælde vil udbetalingen ske til dit bo og dermed indgå i arven efter dig. En af konsekvenserne ved dette er, at udbetalingen ikke vil være beskyttet mod eventuelle kreditorer.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.