Barter-aftale 

En barter-aftale er en aftale, hvor parterne udveksler ydelser i stedet for kontant betaling. Det vil sige, at der ikke indgår pengeydelser i aftalen, men at betalingen i stedet sker ved, at parterne ”bytter” ydelser, der har samme værdi. 

Eksempel: Per er vinduespudser og har lige pudset Lars’ vinduer. Lars er maler og maler derfor Pers skur. Der er her tale om udveksling af ydelser, fordi parterne ikke betaler hinanden i pengeydelser, men i stedet bytter ydelser.

En barter-aftale anvendes så snart, at man udveksler goder eller services uden pengeydelser. Dette kan være en fordel for begge parter, fordi den ydelse, som hver part modtager, oftest er af større værdi for modtagerparten end for den part, der afleverer/giver ydelsen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.