Bagatelregel 

En bagatelregel betyder, at visse aftaler med konkurrencebegrænsninger bliver fritaget fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Selve tanken bag bagatelreglen er, at den konkurrencebegrænsende aftale alligevel ikke vil påvirke konkurrencen på en mærkbar eller tydelig måde, fordi virksomhederne har en svag markedsposition.  

Fritagelsen fra forbuddet sker, hvis virksomhederne i aftalen ikke har en kombineret omsætning, der overstiger bestemte tærskler/grænser for markedsandele og/eller omsætning. Det fremgår af konkurrencelovens § 7 og i EU-Kommissionens bagatelmeddelelse. Batagelreglen kaldes også en de minimis regel i konkurrenceretten. 

Eksempel: Julebutikken A/S og Juleelskerne ApS er konkurrenter og har indgået en konkurrencebegrænsende aftale. Deres samlede markedsandel overstiger dog ikke 10%, og af den grund gælder forbuddet ikke.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.