Back-to-Back princippet

Back-to-Back princippet betyder, at eventuelle underleverandører også er bundet af den aftale, der er indgået mellem en leverandør og en leveringsmodtager.