Arveforskud

Arveforskud referer til en økonomisk overførsel eller gave, der gives til en arving, mens arveladeren (arvegiveren) stadig er i live. Det er en måde at fordele arven på forhånd, inden arveladeren afgår ved døden. Læs videre og forstå reglerne om arveforskud i denne artikel.

Hvad er arveforskud?

Arveforskud refererer til en situation, hvor en person giver en del af sin arv eller forventede arv til en arving, mens arvegiveren stadig er i live. Med andre ord betyder det, at arven gives til arvinger på forskud.

Eksempel:

Jytte er en ældre kvinde med en datter ved navn Mette. Da Jytte ønsker at støtte Mette økonomisk, mens hun stadig er i live, beslutter hun sig for at give Mette et arveforskud. På denne måde kan Mette drage fordel af pengene til at opfylde sine behov eller mål, uden at skulle vente på arven efter Jyttes bortgang.

Hvem kan modtage arveforskud?

Arveforskud kan gives til forskellige personer, herunder typisk ægtefæller, børn og andet familie. Ifølge Arveloven har følgende personer ret til at modtage arveforskud:

  • Ægtefæller
  • Børn
  • Forældre
  • Søskende
  • Svigerbørn
  • Bedsteforældre
  • Bedsteforældrenes børn

Arvinger kan også være de personer, der er tilkendegivet i et testamente.

Regler om arveforskud og beskatning

I Danmark er der fastsat regler for beskatning af arveforskud. Giveren kan være forpligtet til at betale gaveafgift af beløbet, medmindre der er tale om et mindre beløb eller arveforskud gives til nærtstående familiemedlemmer som børn.

Er arveforskud skattefrit?

Spørgsmålet om, hvorvidt arveforskud er skattefrit, afhænger i høj graf af modtageren. Der er fastsat satser for, hvor meget arv du må give på forhånd til dine arvinger. Du kan se de gældende satser for arveforskud i 2024 her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.