Arbejdsmarkedspension

Arbejdsmarkedspension (forkortet AMP) er en type pensionsordning, som er etableret gennem overenskomster eller aftaler mellem arbejdsgiverne og arbejdstagerne i Danmark. Formålet med arbejdsmarkedspension er at sikre arbejdstagerne en ekstra indtægtskilde udover folkepensionen, når de når pensionsalderen. AMP er ikke en lovpligtig ordning.

Hvad er arbejdsmarkedspension?

Arbejdsmarkedspension er en frivillig pensionsordning, som arbejdsgivere kan tilbyde deres ansatte. Det er en pensionsopsparing, hvor der løbende bliver indbetalt penge til en pensionsordning, som den ansatte kan få udbetalt, når vedkommende går på pension.

Ordningen kan indgå som en del af en overenskomstaftale eller som en individuel aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte. Det er en måde, hvorpå arbejdsgivere kan bidrage til deres medarbejderes fremtidige økonomiske tryghed ved at hjælpe dem med at opbygge en ekstra pensionsformue udover den offentlige folkepension.

Finansiering af AMP

AMP kan finansieres på forskellige måder, herunder en kombination af både arbejdsgiverens og medarbejderens bidrag.

  • Arbejdsgiveren betaler en procentdel af medarbejderens løn ind i pensionsordningen. Denne procentdel kan variere afhængigt af overenskomst og virksomhedens politik. Som følge heraf vil større lønninger medføre større indbetalinger til arbejdsmarkedspensionen.
  • Medarbejderen bidrager også til sin egen pensionsordning ved at betale en procentdel af sin løn. Dette beløb trækkes normalt automatisk fra lønnen hver måned og indbetales til pensionsordningen.
  • Nogle ordninger indebærer en kombination, hvor arbejdsgiveren indbetaler en fastsat procentdel, mens medarbejderen selv skal betale det resterende beløb.

Ved at tilbyde en arbejdsmarkedspension kan arbejdsgivere tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere, da dette ofte anses som en værdifuld fordel for arbejdstagere, der ønsker at sikre deres fremtidige økonomiske stabilitet gennem en pensionsordning med støtte fra arbejdsgiveren.

Eksempel:

Hans er en 35-årig ingeniør, der arbejder for en virksomhed i Danmark, som tilbyder arbejdsmarkedspension som en del af deres ansættelsesvilkår. Ifølge hans ansættelseskontrakt indbetaler hans arbejdsgiver 5% af hans månedlige løn til pensionsordningen, mens han selv også bidrager med 3% af sin løn til ordningen.

Hans månedlige løn er 40.000 DKK. Baseret på indbetalingsprocenterne vil hans månedlige bidrag til arbejdsmarkedspensionen være:

Arbejdsgiverens indbetaling: 5% af 40.000 DKK = 2.000 DKK

Hans egen indbetaling: 3% af 40.000 DKK = 1.200 DKK

Samlet månedligt bidrag til arbejdsmarkedspensionen: 2.000 DKK + 1.200 DKK = 3.200 DKK

Det er vigtigt at bemærke, at Hans' arbejdsgiver bidrager med 2.000 DKK, mens han selv bidrager med 1.200 DKK til pensionsordningen hver måned. Denne kombination af arbejdsgiver- og medarbejderbidrag sikrer, at Hans opbygger en pensionsopsparing, som han kan trække på, når han når pensionsalderen og går på pension.

Hvor meget kan jeg få udbetalt i arbejdsmarkedspension?

Beløbet, du kan få udbetalt i arbejdsmarkedspension, afhænger af flere faktorer, herunder din løn, bidraget til pensionsordningen og den valgte udbetalingsform.

Typisk er der en procentdel af din løn, der bliver indbetalt til arbejdsmarkedspension, og dette beløb kan variere afhængigt af din overenskomst eller aftale med din arbejdsgiver. Nogle arbejdsgivere matcher også dine indbetalinger, hvilket betyder, at de bidrager med et ekstra beløb til din pensionsordning.

Når du nærmer dig pensionen, kan du vælge mellem forskellige udbetalingsformer, herunder en månedlig livsvarig udbetaling, en engangsudbetaling eller en kombination af begge. Den præcise udbetaling vil afhænge af, hvilken udbetalingsform du vælger, og hvor meget der er blevet indbetalt til din pensionsordning.

For at få præcise oplysninger om, hvor meget du kan få udbetalt i arbejdsmarkedspension, anbefales det at kontakte din pensionsudbyder eller din arbejdsgiver.

Hvornår startede arbejdsmarkedspension?

Arbejdsmarkedspension blev introduceret i Danmark i begyndelsen af 1990'erne. Denne type pension blev etableret som et supplement til folkepensionen og blev oprettet for at sikre den enkelte arbejdstager en bedre økonomisk situation efter pensionering.

Det var først i 1992, at den danske lovgivning officielt anerkendte arbejdsmarkedspension som en pensionsform. Lovgivningen fastlagde reglerne for, hvordan arbejdsmarkedspension skulle fungere, herunder minimumsindbetalinger, skattefordelene ved indbetaling og reglerne for udbetaling af pensionen ved pensionering.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.