Amortisationsplan

En amortisationsplan er en detaljeret tidsplan eller oversigt over afbetalingen af en gæld eller et lån over en bestemt periode. Det bruges ofte til at vise, hvordan lånet bliver nedbragt over tid ved at specificere størrelsen af hver afbetaling samt fordelingen mellem afdrag og renter.

Hvad er en amortisationsplan?

En amortisationsplan er en detaljeret oversigt over afdragene på et lån over en given periode. Den viser, hvordan lånet vil blive betalt tilbage, herunder størrelsen på hver afdrag, rentebetalingen og restgælden efter hvert afdrag.

Hvad indeholder planen?

En typisk amortisationsplan indeholder følgende oplysninger for hver betalingsperiode:

 • Afdragsnummer: Nummeret på hvert afdrag i rækken.
 • Afdragsbeløb: Størrelsen på hvert afdrag, der skal betales.
 • Renteomkostninger: Det beløb, der skal betales i renter for hvert afdrag.
 • Hovedstol: Den oprindelige lånebeløb.
 • Restgæld: Den resterende gæld efter hvert afdrag er blevet betalt.
 • Betalingsdato: Datoen for betalingen af hvert afdrag.
 • Samletrentebetaling: Den samlede mængde renter betalt over lånets løbetid.
 • Samletafdragsbetaling: Den samlede mængde afdrag betalt over lånets løbetid.

Hvad er formålet med en amortisationsplan?

En amortisationsplan er nyttig for både låntageren og långiveren.

 • For låntageren giverplanen klarhed over, hvordan lånet vil blive tilbagebetalt, og hvor lang tid det vil tage at blive gældfri. Det hjælper også med at forstå, hvor meget der skal betales i hver betalingsperiode og de samlede renteomkostninger over lånets levetid.
 • For långiveren giver planen indsigt i låntagerens betalingskapacitet og hjælper med at beregne renteindtægterne.

Amortisationsplaner bruges især i forbindelse med boliglån, hvor det er vigtigt at have en klar plan for tilbagebetalingen. Det kan også være nyttigt for bilfinansiering eller andre former for lån, hvor der er faste afdrag og renter.

Der findes forskellige metoder til at oprette en amortisationsplan. Nogle bruger avancerede matematiske formler til at beregne afdrag og renter over tid. Andre bruger online amortisationsplanberegner værktøjer, der gør processen nemmere.

Fordelene ved at følge en amortisationsplan

En amortisationsplan kan være et nyttigt værktøj, når man skal tilbagebetale et lån eller en gæld. Der er flere fordele ved at følge en amortisationsplan:

 1. Oversigt over tilbagebetalingsperioden – Planen giver dig en klar og detaljeret oversigt over, hvor lang tid det vil tage at tilbagebetale lånet eller gælden. Dette kan være nyttigt, når du planlægger din økonomi på lang sigt.
 2. Forudsigelighed – Ved at følge en amortisationsplan kan du forudsige, hvor meget du skal betale hver måned, og hvor lang tid det vil tage at afvikle gælden. Dette giver dig en forudsigelig økonomisk situation og gør det lettere at budgettere dine udgifter.
 3. Reduktion af renteomkostninger – En amortisationsplan hjælper med at reducere de samlede renteomkostninger over tid. Ved at betale af på hovedstolen hver måned bliver gælden mindre, og dermed bliver de påløbne renteomkostninger også mindre.
 4. Øget gældsafvikling – En amortisationsplan sikrer, at låntageren gradvist afvikler gælden over tid. Dette kan være en fordel, da det hjælper med at minimere risikoen for at være i gæld i længere tid og reducerer den samlede gældsbelastning.
 5. Bedre økonomisk planlægning – En amortisationsplan giver låntageren mulighed for at planlægge sin økonomi på en mere effektiv måde. Ved at have en klar struktur for tilbagebetalingen af lånet kan låntageren bedre styre sine økonomiske ressourcer og undgå at blive overbelastet i økonomisk henseende.
 6. Bedre kreditværdighed – Ved at følge en amortisationsplan og konsekvent betale af på lånet kan låntageren forbedre sin kreditværdighed. Dette skyldes, at konsekvent betaling viser ansvarlighed og pålidelighed i forhold til långiveren, hvilket kan have en positiv indvirkning på låntagerens fremtidige lånemuligheder og vilkår.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.