Akkvisitionsfællesskab

I en formueretlig sammenhæng referer akkvisitionsfællesskab til en ordning, hvor ægtefæller har et fælles formål med at erhverve en ejendom eller anden form for investering. I akkvisitionsfællesskab deles ejendommen mellem ægtefællerne i forhold til deres bidrag til akkvisitionen. Det er muligt at etablere et akkvisitionsfælleskab med en ægtepagt.

Eksempel: Jens og Lotte skal giftes. De begge har tidligere opsparet en formue, som de ønsker at bibeholde som hver deres særeje. Altså skal Jens ikke have arveret over Lottes opsparede formue (før ægteskab) og omvendt. Hvad parret senere (under ægteskabet) erhverver sig aktiver, indgår disse i formuefællesskabet som fælleseje.

Hvornår skal man lave en ægtepagt?

Sm udgangspunkt vil det være sundest at lave en ægtepagt ved ægteskabets indgåelse. Er begge parter enige om de økonomiske forhold, kan ægtepagten også oprettes efter ægteskabets indgåelse. Ud over parternes accept og underskrift, bør ægtepagten også tinglyses.  

Opret ægtepagt eller gå i dybden med ægtepagt her.

Læs mere om tinglysning her.

Typer af særeje

Ved indgåelse af en ægtepagt, skal du være opmærksom på, at der er forskellige typer af særeje, herunder;

  • Fuldstændig særeje – Parterne aftaler, at formuen ikke skal deles ved evt. gæld.
  • Skilsmissesæreje - Parterne aftaler, at formuen ikke skal deles i tilfælde af skilsmisse.
  • Kombinationssæreje – Parterne aftaler en kombination af fuldstændigt særeje og skillemisseeje.

Læs mere om fælleseje og typer af særeje her.

Brug for hjælp?

Du er velkommen til at kontakte os på tlf.: 53701030 eller e-mail: info@dokument24.dk.  Hos Dokument24 sidder et team af kompetente advokater og jurister klar til at rådgive dig – professionelt og skræddersyet til dig. Vi kan oprette en ægtepagt, testamente eller andet formueretligt dokument for dig – kontakt nu.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.