Akkordløn

Akkordløn er en lønordning, hvor en arbejdstager modtager løn, der er baseret på deres indsats, præstation eller målbare resultater (i form af dimser). Lønudregningen beregnes ud fra den enkeltes indsats og resultater, i modsætning til medarbejderens arbejdstid. Akkordløn kombineres ofte med en grundløn eller fast timeløn.

Eksempel: Jens er ansat som VVS-montør i et firma, der installerer gulvvarme. Hans løn er baseret på mængden af arbejde, han udfører. Jo flere varmerør han monterer, jo større indtjening.

Hvem kan arbejde på akkord?

Enhver medarbejder og arbejdsgiver kan indgå en aftale om akkordløn, enten individuelt eller kollektivt.  Akkordløn ses dog oftest i bygge- og anlægsbranchen samt i produktionsvirksomheder, da disse brancher ofte foretrækker akkordaflønning på grund af konkurrence om produktionspriser.

Læs mere om kollektive overenskomstaftaler og ansættelseskontrakt her.

Akkordløn regler

I Danmark er der nogle specifikke love og regler, der gælder for akkordløn – disse er reguleret i arbejdstidsdirektivet. Nogle af de vigtigste regler om akkordløn er;

 • Arbejdstiden for en person på akkordløn må ikke overstige 48 timer om ugen (inklusive overtid).
 • Der skal udarbejdes en skriftlig akkord, der beskriver vilkår, der gælder for akkordlønnen.
 • Akkordlønnen skal være fair og rimelig i forhold til den arbejdstid, der udføres.
 • Akkordlønnen skal være tilsvarende den arbejdsmarkedsstandard, der gælder for lignende arbejde.
 • Akkordlønnen skal være i overensstemmelse med den gængse løn for lignede arbejde på arbejdsmarkedet.
 • Der skal udarbejdes en skriftlig ansættelseskontrakt, når den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 arbejdstimer.

Fordele ved akkordløn

Der kan være nogle fordele ved akkordløn for både arbejdsgiver og arbejdstager.

Fordelene for arbejdsgiver er følgende;

 • Kan akkordløn være en billigere form for lønafregning, da arbejdsgiver ikke behøver at betale for arbejde, der ikke udføres.
 • Kan akkordløn være en god måde at motivere medarbejderen til at arbejde hårdere og mere effektivt.
 • Kan akkordløn være en god måde at tilpasse lønnen til virksomhedens økonomiske situation, da arbejdsgiveren kan tilpasse mængden af arbejde og dermed også lønnen efter virksomhedens behov.

Fordelene for arbejdstager er følgende;

 • Kan akkordløn være en god måde at belønne hårdt arbejde, da lønmodtageren kan tjene mere afhængigt af egen indsats.
 • Kan akkordløn være en god måde at motivere lønmodtageren til at arbejde hårdere og mere effektivt.
 • Akkordløn giver medarbejderen indflydelse på sin egen løn.

Ulemper ved akkordløn

Akkordløn kan også have sine ulemper. Hvis arbejdet er fysisk krævende eller farligt, kan akkordløn føre til, at medarbejderen føler sig presset til at udføre mere arbejde, end det normale, hvilket kan sundhedsmæssige konsekvenser. Derfor bør akkordløn bruges med forsigtighed og i samarbejde med arbejdstageren.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.