Agreed document

Et agreed document er et dokument, der er formelt godkendt eller accepteret af alle parter involveret. Dette kan være en aftale, kontrakt, forståelsespapir eller andet dokument, der kræver enighed eller godkendelse fra flere parter. Den hyppigst anvendte agreed document er dog en standardkontrakt.

Hvad indeholder en agreed document?

Indholdet af et agreed document kan variere afhængigt af den specifikke aftale, det vedrører. Dog kan nogle overordnede punkter, der kan indgå i dokumentet indkludere;

  1. Parter involveret – Navne og kontaktoplysninger for de parter, der er enige om vilkårene og betingelserne beskrevet i dokumentet.
  2. Formål – En erklæring, der beskriver formålet med aftalen og de mål, parterne håber at opnå.
  3. Vilkår og betingelser – Detaljeret information om de rettigheder og forpligtigelser, hver part har, samt eventuelle andre betingelser og krav, der skal opfyldes for at aftalen er gyldig.
  4. Varighed – En erklæring, der angiver længden af tid, hvor aftalen er gældende.
  5. Opsigelse – Information om, hvordan aftalen kan opsiges og eventuelle konsekvenser, der kan opstå ved opsigelse.
  6. Gældende lov – En erklæring der angiver, hvilke love der vil gælde for aftalen.
  7. Underskrift – Parternes underskrift og accept af de vilkår, der er beskrevet.

Læs mere om indgåelse af aftale her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.