Agio

Agio er et finansielt begreb, der referer til forskellen mellem den reelle værdi af et værdipapir og den pris, som det handles til på markedet. Agio kan også betegne den prisforskel der opstår, når en aktie eller andet værdipapir handles til en højere pris end den nominelle værdi.

Agio - Få hele forklaringen her.

Agio er en latinsk betegnelse og direkte oversat betyder ordet ”sølvgebyr” eller ”sølvtillæg”.