Afsavnsforsikring

Afsavnsforsikring er en tillægsforsikring, der tilbydes som et supplement til en bil- eller kaskoforsikring. Det giver ekstra dækning i tilfælde af, at din bil ikke kan anvendes på grund af skade, reparation eller tyveri. Forsikringstager kan også få udbetaling for det lidte afsavn.

Eksempel: Afsavnsforsikring dækker udgifter som leje af erstatningsbil, offentlig transport og andre transportudgifter, så du ikke står uden transport, mens din bil er ude af drift.