Afleveringsprøve

Udtrykket ”afleveringsprøve” er en prøve, der bruges til at teste en vare eller ydelse, før den overdrages fra sælger til køber. Afleveringsprøver er særligt kendt inden for den tekniske verden med it-systemer og K-kontrakter. Køberen kan med afleveringsprøver teste, om produktet lever op til specifikationskrav, der er aftalt.

Eksempel: En virksomhed indgår en aftale om at levere en bestemt vare til en anden virksomhed. Inden varen overdrages, vil køberen ofte have mulighed for at foretage en afleveringsprøve, hvor varen testes for at sikre, at den lever op til de krav og specifikationer, der er aftalt i kontrakten. Hvis varen ikke lever op til de aftalte krav, kan køberen have mulighed for at kræve, at sælgeren leverer en vare, der lever op til de aftalte krav, inden varen endeligt overdrages.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.