Acontobetaling

Acontobetaling er en betalingsform, hvor en kunde betaler en del af den samlede pris på en vare eller en tjenesteydelse på forhånd. Det er en betaling, der foretages før levering af varen eller fuldførelse af tjenesteydelsen. Acontobetalinger er især almindeligt inden for forsyningssektoren, herunder vand, varme og el.

Hvad er acontobetaling?

Acontobetaling, eller blot aconto betegner en betalingsform, hvor en kunde løbende betaler en forudbestemt pris for en vare eller tjenesteydelse. Et eksempel kunne være elforbrug, hvor en kunde løbende betaler forsyningsselskabet en fastsat pris. Ved slutningen af året foretager forsyningsselskabet en opgørelse af det faktiske forbrug.

  • Hvis de foretagne acontobetalinger overstiger det faktiske forbrug, vil kunden have et overskud, og selskabet vil enten refundere beløbet eller modregne det i fremtidige betalinger.
  • Hvis de foretagne acontobetalinger er lavere end det faktiske forbrug, vil kunden skulle betale et tillæg for af dække differencen.

Eksempel:

Jane bor til leje i et boligkompleks med fælles varmeforsyning. Hun betaler 500 kr. i måneden på varmeregningen, hvilket svarer til 6000 kr. om året. Forsyningsselskabet har opgjort det årlige forbrugsregnskab, som angiver, at Jane har brugt 4.500 kr. i varme det seneste år. Jane har altså et indestående på 1500 kr., som varmeselskabet skal betale tilbage til hende.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.