Accessorisk aftale

En accessorisk aftale er en kontrakt, der indgås mellem to parter. Aftalen er oftest et supplement til en eksisterende kontrakt, og det er ofte brugt til at udvide eller ændre i eksisterende vilkår. Det kan også bruges til at tilføje nye betingelser eller krav til den eksisterende aftale. Accessoriske aftaler er almindeligvis skrevet og underskrevet af begge parter, og det er en bindende aftale.