Accept af risiko

Accept af risiko for personskade eller formueskade er en retligt bindende aftale mellem to parter, hvor den ene part accepterer risikoen for skade, som den anden part måtte påføre. Dette kaldes også objektivt ansvar.

Du kan læse mere om accept af risiko i vores artikel om ansvarsfrihed her.