Indskud

Indskud forveksles ofte med depositum, og selvom begge omhandler betaling ved indflytning, er der forskel. Som lejer kan det være kompliceret at forstå forskellene, og derfor har vi gjort det let og overskueligt for dig i vores guide herunder.

 1. Hvad er indskud?
 2. Hvad er en almen bolig?
 3. Hvornår kan der kræves indskud?
 4. Hvor meget er beløbet?
 5. Kan man få tilbagebetalt beløbet?
 6. Kan man låne til indskud?

Hvad er indskud

Indskud eller beboerindskud er en økonomisk garanti, som lejer skal betale udlejer ved indflytning i en almen bolig. Indskuddet anvendes til istandsættelse af boligen ved lejers fraflytning. Der er ingen garanti for, at lejer får tilbagebetalt indskuddet, når personen er fraflyttet.

Hvad er indskud

Hvad er en almen bolig?

En almen bolig er en bolig omfattet af Almenlejelovens regler. Du kan kigge i din lejekontrakt for at finde ud af om din bolig er omfattet af Almenlejeloven. En lejekontrakt til almene boliger er en formular B fra 1998. Almene boliger er kendetegnet ved;

Hvad er en almen bolig?

 • At være opført med offentlig støtte.
 • At være spekulationsfri, hvilket betyder at indskuddets værdi er fastlåst.
 • At være omkostningsbestemt, derfor ingen indtjening på udlejningen.
 • At de etablerede boliger er til alle befolkningsgrupper.

Hvornår kan der kræves indskud?

Almenlejelovens §45 fastsætter, at der kan forlanges beboerindskud for alle boliger, der er etableret med offentlig støtte. Der kan kræves indskud af følgende almene lejeboliger;

Hvornår kan der kræves indskud?

 • Der tilhører en boligorganisation.
 • Ældreboliger, tilhørende en kommune eller region.
 • Ældreboliger, tilhørende en selvejende institution.
 • Ustøttede plejeboliger.
 • Almene ungdomsboliger, der tilhører en selvejende institution.
 • Boliger til særlig udsatte grupper.

Hvor meget er beløbet?

Beregningen af beboerindskuddet sker ud fra lejemålets størrelse. Jo større en lejlighed i en bebyggelse er, jo større vil indskuddet være. Almene byggerier er delvist finansieret igennem beboerindskud, og derfor udregnes indskuddet på følgende måde;

 1. Bygningens samlede pris fastsættes.
 2. Tilsammen skal alt indskud udgøre 2 procent af bygningens samlede pris.
 3. Kvadratmeterprisen
 4. Indskuddet fordeles på baggrund af de enkelte lejemåls størrelser.

Kan man få tilbagebetalt beløbet?

I nogle tilfælde betales indskuddet tilbage til lejer. Når udlejer har opgjort istandsættelsesudgifterne efter lejers fraflytning, da kan der være tale om mulig tilbagebetaling. Det kræver at boligen er vedligeholdt, og der ikke er behov for istandsættelse.

Kan man få tilbagebetalt beløbet?

Kan man låne til indskud?

En person kan altid søge om lån af indskud hos sin bopælskommune. Ansøgning til indskudslån kan udfyldes og indsendes digitalt på hjemmesiden www.borger.dk – det kræver nemID. Kommuner stiller forskellige krav til ansøger om husstandens samlede årsindkomst, derfor er der ingen garanti for godkendelse af lånet.

Kan man låne til indskud?

Når der ikke kan kræves indskud?

Når lejemålet ikke er omfattet af reglerne om almenboliger, kan udlejer ikke kræve indskud. Du skal dog være opmærksom på, at der i stedet kan opkræves depositum. Der kan maksimalt opkræves et beløb tilsvarende tre måneders husleje i depositum.

Hvad er forskellen på indskud og depositum?

De væsentlige forskelle på indskud og depositum fremgår af lejekontrakten, der er indgået mellem udlejer og lejer. De væsentlige forskelle fremgår således;

Lejer skal betale indskud;

 • Når der er tale om en almen lejebolig opført med offentlig støtte.
 • Når lejemålet er omfattet af Almenlejeloven.
 • Når der opkræves 2% af bygningens pris (fordelt på baggrund af de enkelte boligers størrelser).
 • Når der er anvendt en lejekontrakt af typeformular B 1998.

Lejer skal betale depositum;

 • Når der er tale om en lejebolig uden offentlig støtte.
 • Når lejemålet er omfattet af Lejeloven.
 • Når der opkræves et beløb tilsvarende 1, 2 eller maksimalt 3 måneders husleje.
 • Når der er anvendt en lejekontrakt af typeformular A, 10. udgave.

Har du brug for hjælp?

Er du uenig og bliver opkrævet mere end, hvad loven tillader? Vores juridiske eksperter sidder klar til at behandle netop din sag, uanset det handler om indskud, depositum, forudbetalt leje eller indflytningsrapport. Husk, en korrekt juridisk rådgivning kan spare dig for mange penge – Kontakt nu.