Depositum

Vidste du, at de fleste uoverensstemmelser i et lejeforhold skyldes depositum? I vores guide kan du læse alt om depositum og gældende regler. Spørgsmål om hvad det betyder, beløbets størrelse, og hvornår tilbagebetaling af depositumsbeløb sker finder du herunder.

 1. Hvad er depositum?
 2. Hvornår skal depositum betales?
 3. Kan udlejer kræve mere end depositum efter indflytning?
 4. Hvad siger loven?
 5. Hvor længe må udlejer tilbageholde depositum?
 6. 6 gyldne tips til lejer

Hvad er depositum?

Depositum er en økonomisk sikkerhed stillet tilgængelig for udlejer i et lejeforhold. Beløbet må først tages i brug, når lejeforholdet er opsagt og lejer flytter ud af boligen. Udlejer vil herefter have mulighed for at afregne udgifter i forbindelse med istandsættelse af lejemålet.

Hvad er depositum?

Hvordan udregnes beløbet?

Når en udlejer skal beregne beløbets størrelse, sker beregningen ud fra den månedlige husleje. Beløbet må maksimalt svare til 3 måneders husleje i alt. En udlejer beslutter selv, om personen forlanger depositumsbeløb fra lejer. Der er tilfælde, hvor udlejer ikke stiller krav om dette.

Eksempel: Hvis et lejemål har en månedlig husleje på 6.500 kroner i måneden, må udlejer maksimalt opkræve (3x6.500 kr. =) 19.500 kr. i depositum.

Hvornår skal depositum betales?

Depositum betales sammen med første måneds husleje allerede inden indflytning. I nogle tilfælde kræver en udlejer pengene betalt helt op til 6 måneder før indflytning. Når lejekontrakten er klar og udleveres til lejer, vil der oftest være betalingsoplysninger til depositummet, hvor betalingsfristen fremgår.

Hvornår skal depositum betales

Kan udlejer kræve depositum efter indflytning?

Udlejer kan ikke forlange depositum på et senere tidspunkt under lejeperioden. Betalingen kan kun opkræves i begyndelsen af lejeforholdet, når det er aftalt i kontrakten. Flytter lejer ind uden at betale det aftalt beløb, har udlejer ret til ophævelse af lejeaftalen.

Hvad siger loven?

Regler for depositum reguleres i Lejeloven. Ifølge Lejeloven kan pengene kun anvendes til afdækning af istandsættelses udgifter i forbindelse med lejers fraflytning. Beløbet kan altså ikke dække husleje under lejetiden eller opsigelsesperioden.

Hvad siger loven?

I Lejeloven der trådte i kraft 1. juli 2015, er de nye væsentlige ændringer for depositum følgende;

 • Udlejer kan ikke længere kræve ny istandsættelse af boligen.
 • Almindeligt slid og ælde kan ikke kræves fornyet.
 • Udlejer kan kun kræve en normalistandsættelse af boligen.

Hvad må de tilbageholdte penge bruges på?

En udlejer har ikke frie rammer for, hvordan depositummet skal bruges. Medmindre andre aftaler fremgår i lejekontrakten, bestemmer Lejeloven, at pengene kun kan anvendes til følgende;

Hvad må de tilbageholdte penge bruges på?

 • Istandsættelse – Maling, gulvafslibning, tapetudskiftning m.fl.
 • Forbrugsregnskab (a conto) – Efterregning for vand, el, varme m.fl.

Forbrugsregnskabet bliver typisk inkluderet i huslejen og dækker forbrug som vand, el og varme. Hvis lejer har tilgodehavende på a conto, vil det overskydende beløb tilbagebetales til lejer.

I tilfælde af manglende indbetaling til husleje, kan udlejer afdække omkostninger til huslejen med forudbetalt leje. Udlejer må ikke bruge depositummet til husleje.

Hvor længe må udlejer tilbageholde depositum?

Der er ingen tidsfrist på tilbagebetaling af depositum. Udlejer skal tilbagebetale pengene, når omkostninger for istandsættelse er opgjort. Opgørelsen skal desuden afleveres til lejer, således lejer kan se, hvilke udgifter der har været, og hvor meget istandsættelsen har kostet.

Ingen tilbagebetaling

Det er ikke altid en selvfølge, at lejer får tilbagebetalt pengene ved fraflytning. Når udlejers udgifter til renovering og istandsættelse af boligen er større end indbetalt garanti, har udlejer ret til at beholde det fulde beløb og endda kræve merbetaling.

En udlejer skal altid kunne;

 • Dokumentere sit tab i lejemålet.
 • Begrænse tabet mest muligt.
 • Bestræbe ikke at blive stillet bedre, end perioden før lejeaftalen.

6 gyldne tips til lejer

Når du som lejer skal tage stilling til eller indgå aftale om et lejemål, vil det være fornuftigt at følge rådene om depositum. Vær opmærksom på følgende;

6 gyldne tips til lejer

 • Betaling – Betal aldrig depositum kontant.
 • Betaling – Sørg for dine betalinger kan dokumenteres.
 • Betaling – Sørg for betaling sker efter lejekontrakten er underskrevet.
 • Indflytningssyn – Udlejer har pligt til at afholde indflytningssyn og udlevere indflytningsrapport ved lejemålets overtagelse.
 • Tilbagebetaling – Overholder udlejer ikke reglerne om indflytningssyn og -rapport, har du krav på fuld tilbagelevering af depositum.
 • Tilbagebetaling – Jo bedre du vedligeholder boligen, jo større chance for refundering af dine penge ved fraflytning.

Søg rådgivning

Mange lejere oplever uenigheder med udlejer i forbindelse med udgifter ved fraflytning. Hvis du mener, at du har krav på refundering af depositum, men udlejer nægter at betale dig tilbage, så kan det være en god idé at søge juridisk rådgivning her.

Lejekontrakt

Har du brug for rådgivning i forbindelse med udfærdigelse eller en allerede eksisterende lejekontrakt? Hos Dokument24 kan du få rådgivning af en jurist med speciale i lejeret – helt gratis. Vi kan gennemgå lejekontrakten for dig, så du har styr på dine rettigheder og indholdet, inden du underskriver aftalen.