Guide til depositum ved privat udlejning

I vores guide herunder kan du læse alt om, hvad depositum er, beløbets størrelse og hvornår tilbagebetaling af depositumsbeløbet skal ske.

 1. Hvad er depositum?
 2. Hvornår skal depositum betales?
 3. Kan udlejer kræve depositum efter indflytning?
 4. Hvad siger loven?
 5. Hvor længe må udlejer tilbageholde depositum?
 6. 6 gyldne tips til lejer

Hvad er depositum?

Depositum er en økonomisk sikkerhed stillet tilgængelig for udlejer i et lejeforhold. Beløbet må først tages i brug, når lejeforholdet er opsagt og lejer flytter ud af boligen. Udlejer vil herefter have mulighed for at afregne udgifter i forbindelse med istandsættelse af lejemålet.

Hvad er depositum?

Hvordan udregnes beløbet?

Når en udlejer skal beregne beløbets størrelse, sker beregningen ud fra den månedlige husleje. Beløbet må maksimalt svare til tre måneders husleje i alt. En udlejer beslutter selv, om personen forlanger depositumsbeløb fra lejer. Der er tilfælde, hvor udlejer ikke stiller krav om dette.

Eksempel: Hvis et lejemål har en månedlig husleje på 6.500 kroner om måneden, må udlejer maksimalt opkræve (3 x 6.500) = 19.500 kroner i depositum.

Få juridisk hjælp til lejekontrakter

Indledende samtale er gratis og uforpligtende.

Hvornår skal depositum betales?

Depositum betales sammen med første måneds husleje allerede inden indflytning. I nogle tilfælde kræver en udlejer pengene betalt helt op til seks måneder før indflytning. Når lejekontrakten er klar og udleveres til lejer, vil der oftest være betalingsoplysninger til depositummet, hvor betalingsfristen fremgår.

Hvornår skal depositum betales

Kan udlejer kræve depositum efter indflytning?

Udlejer kan ikke forlange depositum på et senere tidspunkt under lejeperioden. Betalingen kan kun opkræves i begyndelsen af lejeforholdet, når det er aftalt i kontrakten. Flytter lejer ind uden at betale det aftalte beløb, har udlejer ret til ophævelse af lejeaftalen.

Hvad siger loven?

Regler for depositum reguleres i lejeloven. Ifølge lejeloven kan pengene kun anvendes til dækning af istandsættelsesudgifter i forbindelse med lejers fraflytning. Beløbet kan altså ikke dække husleje under lejetiden eller opsigelsesperioden.

Hvad siger loven?

I lejeloven, der trådte i kraft 1. juli 2015, er de nye væsentlige ændringer for depositum følgende:

 • Udlejer kan ikke længere kræve nyistandsættelse af boligen.
 • Almindeligt slid og ælde kan ikke kræves fornyet.
 • Udlejer kan kun kræve en normalistandsættelse af boligen.

Hvad må de tilbageholdte penge bruges på?

En udlejer har ikke frie rammer for, hvordan depositummet skal bruges. Medmindre andre aftaler fremgår i lejekontrakten, bestemmer lejeloven, at pengene kun kan anvendes til følgende:

Hvad må de tilbageholdte penge bruges på?

 • Istandsættelse – Maling, gulvafslibning, tapetudskiftning m.fl.
 • Forbrugsregnskab (a conto) – Efterregning for vand, el, varme m.fl.

Forbrugsregnskabet bliver typisk inkluderet i huslejen og dækker forbrug som vand, el og varme. Hvis lejer har tilgodehavende på a conto, vil det overskydende beløb tilbagebetales til lejer.

I tilfælde af manglende indbetaling til husleje, kan udlejer dække omkostninger til huslejen med forudbetalt leje. Udlejer må ikke bruge depositummet til husleje.

Hvor længe må udlejer tilbageholde depositum?

Der er ingen tidsfrist for tilbagebetaling af depositum. Udlejer skal tilbagebetale pengene, når omkostninger for istandsættelse er opgjort. Lejer skal desuden have opgørelsen for at kunne se, hvilke udgifter der har været samt hvad istandsættelsen har kostet. 

Hvis udlejer tager sig urimeligt lang tid, kan lejer indbringe det som en sag for Huslejenævnet.

Ingen tilbagebetaling

Det er ikke altid en selvfølge, at lejer får tilbagebetalt pengene ved fraflytning. Hvis udgifterne til renovering og istandsættelse af boligen overstiger den indbetalte garanti, har udlejer ret til at beholde det fulde beløb og endda kræve merbetaling.

En udlejer skal altid kunne

 • Dokumentere sit tab i lejemålet.
 • Begrænse tabet mest muligt.
 • Bestræbe ikke at stå bedre end perioden, før lejeaftalen blev indgået.

6 gyldne tips til lejer

Når du som lejer skal tage stilling til eller indgå aftale om et lejemål, vil det være fornuftigt at følge rådene om depositum. Vær opmærksom på følgende:

6 gyldne tips til lejer

 • Betaling – Betal aldrig depositum kontant.
 • Betaling – Sørg for, at dine betalinger kan dokumenteres.
 • Betaling – Sørg for, at betaling sker, efter lejekontrakten er underskrevet.
 • Indflytningssyn – Udlejer har pligt til at afholde indflytningssyn og udlevere indflytningsrapport ved lejemålets overtagelse.
 • Tilbagebetaling – Overholder udlejer ikke reglerne om indflytningssyn og -rapport, har du krav på fuld tilbagelevering af depositum.
 • Tilbagebetaling – Jo bedre du vedligeholder boligen, jo større chance for refundering af dine penge ved fraflytning.

Søg rådgivning

Mange lejere oplever uenigheder med udlejer i forbindelse med udgifter ved fraflytning. Hvis du mener, at du har krav på refundering af depositum, men udlejer nægter at betale dig tilbage, så kan det være en god idé at søge juridisk rådgivning. 

Lejekontrakt

Har du brug for rådgivning i forbindelse med udfærdigelse eller en allerede eksisterende lejekontrakt? Hos Dokument24 kan du få rådgivning af en jurist med speciale i lejeret – helt gratis. Vi kan gennemgå lejekontrakten for dig, så du har styr på dine rettigheder og indholdet, inden du underskriver aftalen.

Få juridisk hjælp til lejekontrakter

Indledende samtale er gratis og uforpligtende.