Guide til forudbetalt leje

Læs med her, så du undgår at blive snydt.

 1. Hvad er forudbetalt leje?
 2. Hvad siger loven?
 3. Hvor meget skal lejer betale?
 4. Hvornår skal beløbet betales?
 5. Hvad kan forudbetalt leje bruges til?
 6. Hvordan regulerer loven forudbetalt leje?

Hvad er forudbetalt leje?

Forudbetalt leje er en økonomisk sikkerhed stillet tilgængelig for udlejer. I tilfælde af, at lejer ikke betaler sin husleje for en periode, kan udlejer dække udgifterne med den forudbetalte leje. Hvis lejemålet bliver opsagt, kan den forudbetalte leje på samme måde dække huslejen i opsigelsesperioden.

Hvad er forudbetalt leje?

Eksempel: Søren og Mette har fundet drømmeboligen: en 4-værelses lejlighed til 6.500 kroner om måneden. Parret synes, det er en rimelig pris og skal nu underskrive en lejeaftale. Udlejer har gjort papirerne klar, og i lejekontrakten opkræves tre måneders forudbetalt leje samt en måneds husleje forud (4 x 6.500) = 26.000 kroner. I lejekontrakten fremgår desuden, at der kræves depositum svarende til tre måneders husleje, hvilket er (3 x 6.500 ) = 19.500 kroner. Inden indflytning skal Søren og Mette altså betale en samlet startpris på i alt 45.500 kroner.

Hvad siger loven?

Regler om forudbetalt husleje er reguleret i lejeloven. Lejeloven nævner to former for forudbetalt leje, som er:

 • Forudbetalt leje – Som dækker husleje i opsigelsesperioden. Dette fremgår af lejekontrakten.
 • Almindelig husleje forud – Normalt betales lejen hver måned forud, men kan også betales to eller maksimalt tre måneder forud, altså hver tredje måned.

Hvor meget skal lejer betale?

Det er forskelligt, hvor meget en udlejer ønsker i forudbetalt husleje. Der kan dog maksimalt opkræves tre måneders forudbetalt leje i starten af lejeforholdet, når den første husleje og depositum betales. Den forudbetalte leje og beløbets størrelse bør fremgå af den skriftlige lejekontrakt.

Hvor meget skal lejer betale?

Eksempel: Du har opsagt din lejlighed 1. februar 2023, og du er allerede flyttet fra boligen, inden opsigelsesvarslets udløb. Dit normale opsigelsesvarsel er på tre måneder. På grund af dit opsigelsesvarsel skal du betale leje til og med 1. maj 2023. Da du på forhånd har betalt tre måneders husleje, behøver du ikke at betale yderligere i opsigelsesperioden.

Som lejer er du nemlig berettiget til at "bo den forudbetalte leje op" i opsigelsesperioden. Din udlejer har allerede fra genudlejet boligen fra 1. april. Derfor behøver du ikke at betale leje for hverken april eller maj. Du har altså to måneders husleje til gode, som du har krav på at få tilbagebetalt.

Hvornår skal beløbet betales?

Typisk betales den forudbetalte leje sammen med depositum og første måneds husleje kort tid inden indflytning. Dog kan udlejer sagtens kræve betaling meget tidligere.  Der er tilfælde, hvor udlejer kræver betaling op til seks måneder før indflytning.

Hvad kan forudbetalt leje bruges til?

Forudbetalt leje kan dække huslejen i ophævelses- eller opsigelsesperioden, når lejer opsiger eller udlejer ophæver lejeforholdet. Den forudbetalte leje må kun dække over huslejen. Udlejer kan altså ikke anvende beløbet til efterregning ved forbrug eller istandsættelse af boligen.

Hvad kan forudbetalt leje bruges til?

Værd at vide om opsigelse og fraflytning

Lejeloven beskytter lejere i en række forhold medmindre andet er aftalt i lejekontrakten. Du skal være særligt opmærksom på følgende:

 • Udlejer må ikke tjene dobbeltleje – Hvis du ved, at lejemålet allerede er udlejet, har du krav på tilbagebetaling af den forudbetalte leje. 
 • Udlejer har genudlejningspligt – Når du flytter fra boligen inden opsigelsesperiodens afslutning, har udlejer pligt til at forsøge at finde en ny lejer hurtigst muligt.
 • Udlejer har tabsbegrænsningspligt – Der skal tages hensyn til både udlejers, men ligeledes lejers økonomiske tab.
 • Tilbagebetalingskrav – I tilfælde af, at du fraflytter boligen før opsigelsesperiodens afslutning og udlejer finder en ny lejer, har du krav på at få tilbagebetalt den forudbetalte leje for perioden, som boligen er genudlejet i.

Hvordan regulerer loven forudbetalt leje?

Hvis huslejen bliver hævet, må udlejer gerne regulere både forudbetalt leje samt depositum. Det gælder for alle lejemål indgået efter 1. juli 1994. De to beløb må dog ikke forhøjes mere end den løbende leje og  det må naturligvis først ske, når huslejestigningen er gyldig.  

Udlejer må ikke kræve, at beløbet skal betales med det samme. Det regulerede beløb skal derimod indbetales over en periode, der svarer til det tidsrum, der blev betalt for i første omgang. Det vil sige, hvis man betalte hvad der svarede til tre måneders forudbetalt leje, kan man kun blive påkrævet at betale beløbet over tre måneder. 

Brug for mere hjælp?

Er du fortsat er i tvivl, eller mangler du blot hjælp til en specifik sag, sidder vi klar til at hjælpe dig. Vi anbefaler, at du kontakter os for juridisk rådgivning om din situation, da vi helt konkret kan undersøge, hvilke regler der er gældende for netop din situation.  

Få juridisk hjælp til lejekontrakter

Indledende samtale er gratis og uforpligtende.