Forudbetalt leje

Som ny lejer kan du ved indflytning blive opkrævet forudbetalt leje. Udlejer har ret til at kræve sådan en betaling, dog med visse begrænsninger. I mange tilfælde forlanges mere end, hvad loven tillader. Læs med og forstå reglerne om forudbetalt leje, så du undgår at blive snydt.

 1. Hvad er forudbetalt leje?
 2. Hvad siger loven?
 3. Hvor meget skal lejer betale?
 4. Hvornår skal beløbet betales?
 5. Hvad kan forudbetalt leje bruges til?

Hvad er forudbetalt leje?

Forudbetalt leje er en økonomisk sikkerhed stillet tilgængelig for udlejer. I tilfælde af at lejer ikke betaler sin husleje for en periode, kan udlejer dække udgifter med forudbetalte leje. Hvis lejemålet bliver opsagt, da kan den forudbetalte leje på samme måde dække huslejen i opsigelsesperioden.

Hvad er forudbetalt leje?

Eksempel: Søren og Mette har fundet drømmeboligen, en 4-værelses lejlighed til 6500 kr. månedlig. Parret synes det er en rimelig pris, og skal nu underskrive en lejeaftale. Udlejer har gjort papirerne klar, og i lejekontrakten opkræves 3 måneders forudbetalt leje og 1 måneds husleje forud (4x6500 kr.) = 26.000 kroner. I lejekontrakten fremgår desuden, at der kræves depositum tilsvarende 3 måneders husleje, hvilket er (3x6500 kr.) = 19.500 kr. Inden indflytning skal Søren og Mette altså betale en samlet startpris på i alt 45.500 kr.

Hvad siger loven?

Regler om forudbetalt husleje er reguleret i Lejeloven. Lejeloven nævner to former for forudbetalt leje, og disse er;

 • Forudbetalt leje – Som dækker husleje i opsigelsesperioden. Dette fremgår af lejekontrakten.
 • Almindelig husleje forud – Normalvis betales lejen hver måned forud, men kan også betales to eller maksimalt tre måneder forud, altså hver tredje måned.

Hvor meget skal lejer betale?

Det er forskelligt, hvor meget en udlejer ønsker i forudbetalt husleje. Der kan dog maksimalt opkræves 3 måneders forudbetalt leje i starten af lejeforholdet, når den første husleje og depositum betales. Den forudbetalte leje og beløbet størrelse bør fremgå af den skriftlige lejekontrakt.

Hvor meget skal lejer betale?

Eksempel: Du har opsagt din lejlighed 1. februar 2022, og du er allerede flyttet fra boligen inden opsigelsesvarslets udløb. Din normale opsigelsesvarsel er på 3 måneder. På grund af dit opsigelsesvarsel skal du betale leje til og med 1. maj 2022. Da du på forhånd har betalt 3 måneders husleje, behøver du ikke at betale yderligere i opsigelsesperioden. Som lejer er du nemlig berettiget til at `bo` den forudbetalte leje ´op´ i opsigelsesperioden. Din udlejer har allerede fra 1. april genudlejet boligen fra 1. april, derfor behøver du ikke at betale leje for hverken april eller maj. Du har altså 2 måneders husleje til gode, som du har krav på at få tilbagebetalt.

Hvornår skal beløbet betales?

Typisk betales den forudbetalte leje sammen med depositum og første måneds husleje kort tid inden indflytning. Dog kan udlejer sagtens kræve betaling meget tidligere.  Der er tilfælde, hvor udlejer kræver betaling op til 6 måneder før indflytning.

Hvad kan forudbetalt leje bruges til?

Når en lejer opsiger, eller udlejer ophæver lejeforholdet, kan den forudbetalte leje dække huslejen i ophævelses- eller opsigelsesperioden. Den forudbetalte leje må kun dække over huslejen, og udlejer kan altså ikke anvende beløbet til efterregning ved forbrug eller istandsættelse af boligen.

Hvad kan forudbetalt leje bruges til?

Værd at vide om opsigelse og fraflytning

Lejeloven beskytter lejere i en række forhold medmindre andet er aftalt i lejekontrakten. Du skal være særligt opmærksom på følgende;

 • Udlejer må ikke tjene dobbeltleje – Ved du, at lejemålet allerede er udlejet, har du krav på tilbagebetaling af den forudbetalt leje.
 • Udlejer har genudlejningspligt – Når du flytter fra boligen inden opsigelsesperiodens afslutning, da skal udlejer bestræbe at genudleje lejemålet hurtigst muligt.
 • Udlejer har tabsbegrænsningspligt – Der skal tages hensyn til både udlejers, men ligeledes lejers økonomiske tab.
 • Tilbagebetalingskrav – I tilfælde af, at du fraflytter boligen før opsigelsesperiodens afslutning, har du krav på at få udbetalt den forudbetalte leje.

Lejekontrakt for beboelse

Den autoriserede typeformular A9 gælder som en standard lejekontrakt for beboelse. Download en lejekontrakt skabelon her. Husk, at en lejeaftale ikke vil være gyldig, hvis der anvendes en anden udgave. Hvis lejekontrakten er tidsbegrænset eller uopsigelig, skal dette ligeledes fremgå af dokumentet under §11 om særlige forhold.

Brug for mere hjælp?

Er du fortsat er i tvivl, eller mangler du blot hjælp til en specifik sag, sidder vi klar til at hjælpe dig. Vi anbefaler, at du kontakter os for juridisk rådgivning om din situation, da vi helt konkret kan undersøge, hvilke regler der er gældende for netop din situation.