Guide til indflytningssyn og indflytningsrapport

Vi gennemgår de krav og regler, som både lejer og udlejer er underlagt.

 1. Hvad er et indflytningssyn?
 2. Hvad er en indflytningsrapport?
 3. Regler om indflytningssyn
 4. Hvornår skal der laves en indflytningsrapport?
 5. Hvordan foregår indflytningssynet?
 6. 7 tips til lejer
 7. 7 tips til udlejer

Hvad er et indflytningssyn?

Indflytningssyn betyder gennemgang og kontrol af boligens stand ved en ny lejers indflytning i et lejemål. Her aftaler udlejer og den nye lejer en dato for, hvornår parterne sammen gennemgår boligen for fejl og mangler. Resultaterne af synet skal nemlig rapporteres i en indflytningsrapport.

Hvad er et indflytningssyn?

Hvad er en indflytningsrapport?

En indflytningsrapport er en opgørelse over de fejl og mangler, der er fundet ved gennemsyn af lejeboligen på indflytningstidspunktet. Rapporten fastslår og dokumenterer manglerne i boligen, så lejer ikke kommer til at hæfte for de angivne fejl ved fraflytning.

Hvad er en indflytningsrapport?

Regler om indflytningssyn

Lejeloven fastslår, at reglerne om indflytningssyn og indflytningsrapport gælder beboelsesrum med tilknyttet eget køkken. Enkeltværelser er ikke omfattet af reglerne. Derudover siger loven, at udlejer skal afholde indflytningssyn og udarbejde en indflytningsrapport, når:

Regler om indflytningssyn

 • Udlejer har mere end ét lejemål
 • Indflytningsdatoen er sket efter 1. juli 2015

Få juridisk hjælp til lejekontrakter

Indledende samtale er gratis og uforpligtende.

Hvornår skal der laves en indflytningsrapport?

Indflytningsrapporten laves i forlængelse af indflytningssynet ved lejeaftalens begyndelse. Det er frivilligt, om den nye lejer deltager i indflytningssynet. Udlejer skal dog indkalde den nye lejer til syn. Er lejer til stede på synsdagen, skal rapporten udleveres samme dag. Deltager lejer ikke, tilsendes rapporten skriftligt.  

Hvornår skal der laves en indflytningsrapport?

Hvordan foregår indflytningssynet?

Der er ingen krav til, hvordan indflytningssynet afholdes. Typisk udfylder udlejer et skema, en såkaldt indflytningsrapport, undervejs på synsdagen. Det anbefales, at både lejer og udlejer er til stede, når boligen synes. I samråd aftaler parterne, hvilke mangler der skal udbedres med det samme, mens øvrige fejl noteres i rapporten.

14-dages frist – Lejers reklamationsret

Lejeloven giver den nye lejer reklamationsret i form af en 14-dages frist fra indflytningsdatoen. Det betyder, at lejer fra indflytningsdatoen har 14 dage til at informere udlejer om yderligere mangler i boligen. Overskrider lejer denne frist, vil udlejer ikke længere være forpligtet til at udbedre fejlene.  

Fejl- og mangelliste

Når lejer er flyttet ind og opdager nye fejl i lejemålet, skal disse noteres i en fejl- og mangelliste. Der er ingen formkrav til listen, men det kan være fornuftigt, at beskrivelserne er omhyggelige og eventuelt med billeddokumentation. De skjulte fejl kan være:

 • Toilet
 • Radiator
 • Køkkeninventar
 • Brusearmatur

Hvis udlejer ikke afholder indflytningssyn?

Hvis udlejer ikke er forpligtet til at afholde indflytningssyn, er det alligevel en god idé, at den nye lejer laver en mangelliste og kontakter udlejer omkring manglerne. Dette kan nemlig bruges som bevis på fraflytningstidspunktet og skåne lejer for urimelige krav til istandsættelse.

Hvis udlejer ikke laver en indflytningsrapport?

Når en udlejer ikke afholder indflytningssyn eller laver en indflytningsrapport, er det til lejers fordel. Udlejer kan nemlig ikke kræve istandsættelse af lejemålet, når lejer flytter ud af boligen på et senere tidspunkt. Det betyder, at udlejer hæfter for de istandsættelsesudgifter, der måtte være ved lejers fraflytning.  

7 tips til lejer

Slip for unødvendig hovedpine og spar penge ved at følge disse tips:

 1. Deltagelse - Det anbefales stærkt, at du som lejer deltager i indflytningssynet.
 2. Vær grundig – Hvis udlejer skulle være overfladisk eller for hurtig, er det vigtigt, at du er opmærksom og nøjagtig.
 3. Dokumentation – Tag billeder af boligens stand, som du kan bruge ved eventuelle uenigheder ved fraflytning.
 4. 14-dages frist - Fra indflytningsdatoen har du 14 dage til at opdage, notere og informere udlejer om yderligere fejl og mangler i boligen.
 5. Bekræftelse - Send den supplerende mangelliste til udlejer hurtigst muligt og sørg for bekræftelse på modtagelsen.
 6. Godkendelse - Gennemlæs alle fejl og mangler, inden du skriver under. Det kan være for sent, når først rapporten er underskrevet.
 7. Spar penge - Husk, at du kan spare dig selv for unødvendige udgifter og endda få tilbagebetalt dit depositum.

Du kan læse mere om, hvordan du får depositum tilbage her.

7 tips til udlejer

Som udlejer kan du sikre dig selv ved at følge disse punkter:

 1. Det anbefales altid, at der afholdes indflytningssyn, så lejemålets stand er klarlagt for begge parter.
 2. Du har ikke pligt til at indkalde til eller afholde indflytningssyn, hvis du lejer én enkelt lejebolig ud.
 3. Du har ikke pligt til hverken at udforme eller udlevere en indflytningsrapport, hvis du lejer én enkelt lejebolig ud.
 4. Du har pligt til at indkalde og afholde indflytningssyn, hvis du lejer mere end én lejebolig ud.
 5. Du har pligt til at udarbejde og udlevere en indflytningsrapport senest 14 dage efter synsdagen.
 6. Indgå aftale med lejer om, hvilke specifikke fejl og mangler, der skal udbedres med det samme eller blot noteres i rapporten.
 7. Sørg for lejers bekræftelse i form af underskrift, digital signatur eller e-mail. Så er du sikker på, at lejer har modtaget indflytningsrapporten.

Har du spørgsmål?

Vores eksperter indenfor lejeret kan hjælpe dig med gennemgang af en ind- eller fraflytningsrapport. Du kan desuden få rådgivning og hjælp til udarbejdelse af en lejekontrakt eller sagsgennemgang ved konflikter mellem lejer og udlejer.  Du er velkommen til at kontakte os for personlig rådgivning – uforpligtende og gratis.

Få juridisk hjælp til lejekontrakter

Indledende samtale er gratis og uforpligtende.