Fuldt overblik over fuldmagter

Få alt at vide om fuldmagter her.

 1. Hvem kan oprette en fuldmagt?
 2. Hvem kan jeg vælge som fuldmægtig?
 3. Hvornår har jeg brug for en fuldmagt?
 4. Hvornår træder en fuldmagt i kraft?
 5. Er en fuldmagt og en fremtidsfuldmagt det samme?
 6. Hvad er en fuldmagt?
 7. Hvordan skriver man en fuldmagt?

Når der udstedes en fuldmagt, er det ofte til en person, man har tillid til. Det kan være alt lige fra et nært familiemedlem eller en ven til en revisor eller advokat. Dokumentet bliver typisk lavet på grund af praktiske eller nødvendige årsager.

Vil du give fuldmagt på alt til en anden person?

Svar på 3-5 spørgsmål

Få dokumentet på mail straks

Skriv Generalfuldmagt under

Hvem kan oprette en fuldmagt?

Alle og enhver, der er over 18 årog er i stand til at foretage fornuftige beslutninger, kan oprette dokumentet. Det betyder, at dokumentet kan oprettes, hvis en person er svækket af sygdom, såsom demens, ligger i koma eller andet, der påvirker evnen til at varetage egne interesser.

Hvem kan oprette en fuldmagt?

Er en person ikke i stand til at tage vare på egne personlige og økonomiske forhold, og derfor ikke kan udstede en fuldmagt, vil det være mere aktuelt med et værgemål.

Hvem kan jeg vælge som fuldmægtig?

Det er op til dig, hvem der skal være den fuldmægtige. Du bør dog altid vælge en person, du er tryg ved. En, der er både pålidelig, kompetent og i stand til at varetage den opgave, du ønsker, at personen skal påtage sig.

Hvem kan jeg vælge som Fuldmægtig?

Du bør altid vælge personen ud fra, hvad det er for et fuldmagtsdokument, du skal udstede. Er det et dokument, der giver en anden lov til at hente en pakke på posthuset for dig, er det ikke lige så relevant, hvem du vælger, som hvis det er en, der skal varetage dine økonomiske interesser.

Hvornår har jeg brug for en fuldmagt?

Der findes mange forskellige fuldmagtstyper, som er anvendelige til hver deres helt specifikke formål. Det kan eksempelvis være et underskrevet dokument, så du kan hente post på posthuset for en anden person, en fuldmagt til bank, en fremtidsfuldmagt, en skiftefuldmagt, stillingsfuldmagt eller noget helt andet.

Hvornår skal jeg bruge Fuldmagt?

Fuldmagt til bank

Det er muligt for alle at få en helt særlig bankfuldmagt. Bankfuldmagten skal du oprette i dit pengeinstitut. Bankerne har som regel en fuldmagtskabelon eller en blanket, der skal udfyldes af dig som fuldmagtsgiver. Det er specielt en god idé at have en bankfuldmagt, hvis du er enlig.

Som enlig kan det være svært at få ordnet sine bankforretninger, hvis du ikke er i stand til det i en kortere eller længere periode. Med en bankfuldmagt kan du sikre dig, at der altid er en anden person, som kan træde til, når du har brug for det. Når du har en fuldmægtig til at hjælpe med den økonomiske side af livet, vil vedkommende få adgang til dine bankkonti gennem sit eget MitID.

Hvad er en stillingsfuldmagt?

En stillingsfuldmagt er et specielt dokument, der oprettes i forbindelse med en persons ansættelse. Der er mange ansættelsesforhold, hvor det er nødvendigt med en stillingsfuldmagt, som bemyndiger personen til at handle på virksomhedens vegne i specifikke situationer. Dette dokument er ofte baseret på sædvane eller ud fra lovbestemmelser.

Hvad er en skiftefuldmagt?

Det er nødvendigt med en skiftefuldmagt, hvis én af arvingerne eller en anden person skal repræsentere alle arvinger under et skifte. Dette juridiske dokument skal udstedes af den afdødes arvinger. I disse tilfælde kan en fuldmægtig eksempelvis være en advokat, der allerede hjælper familien med skiftet i forvejen.

Det kan dokumentet ikke bruges til

Det er ikke i alle situationer, at du kan bruge et fuldmagtsdokument. Du kan eksempelvis ikke finde en fuldmagtskabelon, der gør, at du må bruge en andens MitID eller e-Boks. Der findes heller ikke et dokument, som bestemmer, at en ægtefælle skal overflyttes til en plejebolig.

Du kan heller ikke oprette et dokument, der gør dig i stand til at lave et testamente eller en fremtidsfuldmagt i en anden persons navn. Det er altså et juridisk dokument, der har sine begrænsninger i forhold til, hvad det kan bruges til.

Hvornår træder en fuldmagt i kraft?

Hvis der er tale om en helt almindelig fuldmagt, træder den i kraft fra den dato, der står på dokumentet, og når den er underskrevet af fuldmagtsgiveren samt en fuldmægtig. Det er muligt at datere dokumentet, så det træder i kraft på et senere tidspunkt.

Hvornår træder fuldmagt i kraft?

Er der tale om en fremtidsfuldmagt, vil den først træde i kraft fra den dag, hvor personen, der har oprettet fremtidsfuldmagten, ikke længere er i stand til at tage vare på sig selv. Det er Familieretshuset, der tager stilling til, hvornår en fremtidsfuldmagt skal sættes i kraft. Det gør de ud fra en lægeerklæring.

Er en fuldmagt og en fremtidsfuldmagt det samme?

Disse to juridiske dokumenter er vidt forskellige. En fremtidsfuldmagt oprettes med henblik på, at personen, der opretter dokumentet, selv kan beslutte, hvem der skal tage vare på de personlige og økonomiske forhold, når vedkommende ikke selv kan det længere.

Er du sikret med fremtidsfuldmagt? Kun 175 kr.

Svar på 5-8 spørgsmål

Få dokumentet på mail straks

Skriv Fremtids-fuldmagt under

Det skal understreges, at en fremtidsfuldmagt ikke fratager personen retten til at tage vare på sig selv, når dokumentet er oprettet. En fremtidsfuldmagt er et dokument, der først virker ude i fremtiden, når der - vel at mærke - er behov for det. Fremtidsfuldmagten er for dig, der gerne vil sikre, at det er en person, du har tillid til, der passer på dig, når du ikke selv kan.

Uden en fremtidsfuldmagt er det en person fra kommunen, der bestemmer over både din økonomi samt din pasning og plejning. Dine pårørende har ikke automatisk aktindsigt og skal derfor tage en eventuel kamp op med kommunen for at kunne hjælpe dig.

Læs mere om forskellen på generalfuldmagter og fremtidsfuldmagter her

Opret hurtigt, nemt og billigt dit fuldmagtsdokument hos Dokument 24

Hos Dokument 24 kan du få oprettet et eller flere fuldmagtsdokumenter både nemt, hurtigt og billigt. På vores platform er det væsentlig billigere at oprette diverse dokumenter i forhold til, hvis du får en af dine lokale advokater til at gøre det.

Du sparer masser af penge ved at bruge Dokument 24’s skabeloner samtidig med, at du er sikret, at alle dokumenter er udformet 100 % juridisk korrekt. Du får ved hjælp af vores samarbejdspartnere, der er advokater og jurister, et gyldigt dokument sendt til din e-mail kort efter, at du har oprettet det.

Hvis du vil spare tid og penge, og gerne vil have et dokument i en fart, så brug vores skabeloner. Skal du have lavet en generalfuldmagt, skal du blot svare på 3-5 spørgsmål, så det er hurtigt overstået. Desuden skal du kun betale 139 kroner for en generalfuldmagt.

Opret Generalfuldmagt for kun 139 kr.

Du har måske søgt efter:

Fuldmagt ældresagen

Har du søgt på ”fuldmagt ældresagen”, er det sikkert, fordi du har hørt, at du kan læse om dette emne hos Ældresagen. Det er ganske rigtigt, at du kan det. Du skal bare gå ind på www.aeldresagen.dk.

Borger.dk fuldmagt

Har du brug for en ”Borger.dk fuldmagt”, kan du oprette en digital fuldmagt ved at gå ind på www.borger.dk. Her guider de dig gennem hele processen.

Fuldmagt MitID

Har du søgt på ”fuldmagt MitID”, fordi du ikke har et MitID? Så kan den person, du ønsker at give en digital fuldmagt til, anmode om dette dokument. Herefter kan du underskrive det.

Fuldmagt skabelon generalforsamling

Har du brug for en ”fuldmagt skabelon generalforsamling”, kan du blot søge på nettet. Gør du det, vil der dukke skabeloner frem til dette specifikke formål.

Hvad er en fuldmagt?

En fuldmagt er et juridisk dokument eller et skriftligt bevis på, at en fuldmagtsgiver har givet en fuldmægtig ret til at handle og træffe beslutninger, inden for dokumentets rammer, på vegne af fuldmagtsgiveren. Du skal derfor være opmærksom på, at du står til ansvar for en fuldmægtigs handlinger.

Hvad er en Fuldmagt?

Der findes to forskellige overordnede fuldmagtsformer:

 • Den ene fuldmagtsform er ikke kendt for omverdenen.
 • Den anden fuldmagtsform er kendt for omverdenen.

Fuldmagtsformen, der ikke er kendt for omverdenen

Denne fuldmagtstype er kendetegnet ved, at den hverken er kendt af eller synlig for omverdenen. Det kan eksempelvis være, at en person har fået en instruks om at købe produkter på vegne af virksomheden. Der forefindes altså ikke et dokument, som skal vises i forbindelse med køb af produkterne.

Fuldmagtsformen, der er kendt for omverdenen

Kigger vi på denne fuldmagtstype, er den kendetegnet ved at være kendt af og synlig for omverdenen. Der skal altså foreligge et skriftligt juridisk korrekt dokument, som kan fremvises i forbindelse med, at personen må handle på en anden persons vegne.

Hvilke typer fuldmagter er der?

Udover de to nævnte overordnede fuldmagtsformer er der to fuldmagtstyper. Disse fuldmagtstyper er forskellige i forhold til deres afgrænsning. De kaldes for:

 • Generalfuldmagt: En fuldmægtig får ret til at handle generelt på fuldmagtsgiverens vegne.
 • Specialfuldmagt: En fuldmægtig får begrænsede og specifikke muligheder for at handle på fuldmagtsgiverens vegne.

Uanset fuldmagtstypen bør den udformes juridisk korrekt, så den virker professionel samt er gyldig.

Generalfuldmagt – giver ret til næsten alt

En generalfuldmagt er hensigtsmæssig at have i de tilfælde, hvor du ikke selv kan varetage vigtige elementer, fordi du eksempelvis arbejder i et andet land eller er indlagt på sygehuset i en længere periode.

Ved at oprette en generalfuldmagt får du, som fuldmagtsgiver, mulighed for at have en fuldmægtig, der kan handle på dine vegne i næsten alle henseender. Du kan give en fuldmægtig retten til at stå for din økonomi. Det kan eksempelvis være at betale dine regninger, sælge din ejendom, pantsætte fast ejendom, kontakte de offentlige myndigheder for dig og så videre.

En generalfuldmagt kan omfatte alt. Du kan dog også få skrevet ind i dokumentet, hvilke handlinger den fuldmægtige skal kunne varetage, og hvilke du ikke vil give tilladelse til. Uanset om du vælger en generalfuldmagt, hvor alt er inkluderet eller ej, bør du altid vælge en fuldmægtig, der vil varetage dine interesser på bedst mulige måde.

Opret Generalfuldmagt - Det tager 10 min. 

Specialfuldmagt – giver ret til specifikke handlinger

Vælger du at få oprettet en specialfuldmagt, bliver din fuldmægtige begrænset til kun at måtte foretage de handlinger, der er beskrevet i dokumentet. Du beslutter, hvad din fuldmægtige skal have lov til at gøre på vegne af dig.

Det kan være, at du har brug for en person, der er din talsmand i forhold til de offentlige myndigheder. Eller måske er du ikke selv i stand til at stemme ved en eventuel generalforsamling eller lignende.

En specialfuldmagt er derfor for dig, der kun har et eller to specifikke områder, som skal varetages af andre end dig selv i en kortere eller længere periode. Selvom den fuldmægtiges ansvar ikke er lige så stort, som ved en generalfuldmagt, bør du stadig vælge en person, du ved vil gøre deres bedste for dig.

Hvorfor skal jeg lave en fuldmagt?

Du skal lave et fuldmagtsdokument, når du har brug for det. Mange laver typisk dette dokument i de tilfælde, hvor de ikke selv kan foretage specifikke handlinger, eller hvis der er en anden person, som vil være en bedre repræsentant end dem selv.

Hvis du eksempelvis er på et udlandsophold og ønsker at sælge din bolig imens, er det oplagt at få lavet det omtalte dokument. Herved kan en anden person, du stoler på, sælge din bolig for dig.

Måske har du en sag kørende med det offentlige, hvor det er svært for dig at overskue sagen og alle paragrafferne? I sådan et tilfælde kan det bestemt også være en fordel at få en professionel person til at stå for din sag på vegne af dig.

En anden god grund kan være, hvis du har et familiemedlem, eller selv er så besværet (dog frisk af sind), at det nærmest er umuligt selv at sørge for alt det, som en normal dagligdag kræver. Det kan for eksempel være at få betalt regningerne eller søge om hjælpemidler hos kommunen. Her vil en generalfuldmagt være en stor hjælp.

Hvordan skriver man en fuldmagt?

Hvordan et fuldmagtsdokument bør skrives, er ikke sådan lige at svare på. Der er nemlig ikke en skabelon eller en blanket, der kan bruges som standard for alle fuldmagtstyperne. Derfor er svaret på ovenstående spørgsmål, at det kommer an på, hvilken fuldmagtstype der er i spil.

Hvordan skriver man Fuldmagt?

Som regel er der mere eller mindre frit spil, når du skal have lavet dette juridiske dokument. I visse tilfælde er der dog ikke så mange valg i forhold til, hvad der kan stå i dokumentet.

Uanset hvilken fuldmagtstype du skal have udformet, er det altid en fordel at få hjælp fra en advokat med de rette kompetencer inden for området. På den måde er du nemlig sikret, at dokumentet indeholder, hvad det skal og er formuleret juridisk korrekt, så der ikke kan opstå tvivl om indholdet.

Hvad skal der stå i en fuldmagt?

På trods af, at fuldmagtsdokumenter kan se meget forskellige ud, er der visse punkter, der skal inkluderes for at gøre dokumentet juridisk gyldigt. Det er især vigtigt at udspecificere, hvad dokumentet dækker over, samt at både fuldmagtsgiver og fuldmagtstager underskriver det.

Væsentlige punkter i et fuldmagtsdokument:

 • Fuldmagtsgiverens navn
 • Fuldmagtstagerens navn
 • Hvilken fuldmagtstype det er, og hvad den omfatter
 • Er det muligt at overdrage dokumentet til andre?
 • På hvilket tidspunkt træder dokumentet i kraft?
 • Hvornår og hvordan ophører dokumentet med at gælde?

Hvor længe gælder en fuldmagt?

Et helt almindeligt fuldmagtsdokument gælder indtil den dato, hvor fuldmagtsgiveren kræver dokumentet tilbage fra fuldmagtstageren. Dette kan ske forudsat, at fuldmagtsgiveren er i stand til at tage en fornuftig og velovervejet beslutning. Dokumentet ophører ligeledes af sig selv, hvis fuldmagtsgiveren afgår ved døden.

Hvis du har oprettet en fremtidsfuldmagt, er det kun dig, der kan ændre eller kalde dokumentet tilbage, hvis du stadig er frisk nok til at tage sådan en beslutning. Er du det, skal du henvende dig til en notar for at få enten ændret eller tilbagekaldt fremtidsfuldmagten.

Er du sikret med fremtidsfuldmagt? Kun 175 kr.

Svar på 5-8 spørgsmål

Få dokumentet på mail straks

Skriv Fremtids-fuldmagt under