Bliv klædt godt på, til at starte din egen virksomhed

Få det fulde overblik over alle de ting, du bør vide og gøre, før du opretter din virksomhed.

 1. Opstart af virksomhed - tjekliste
 2. Hjælp til opstart af virksomhed
 3. Opstart af egen virksomhed som bibeskæftigelse
 4. Opstart af virksomhed på dagpenge

Opstart af virksomhed - tjekliste

Der er mange ting, du bør overveje ved opstart en en virksomhed, hvilket kan gøre det svært at gennemskud, hvor du skal starte og slutte. Derfor har vi lavet en liste over de vigtigste emner, som hjælper dig med at komme videre i processen med at starte din egen virksomhed.

Virksomhed Opstart Tjekliste

1. Udvikling af forretningsidé

Den bedste måde at udvikle din forretningsidé er ved at udarbejde en forretningsplan. Forretningsplanen skal i detaljer beskrive i detaljer ideén bag din virksomhed samt dine planer for drift og udvikling af virksomheden.

2. Valg af selskabsform

Det er vigtigt, at du vælger den rigtige selskabsform for din virksomhed, da der er stor forskel på forpligtelserne i de forskellige typer virksomheder. Du skal først og fremmest beslutte, om du vil starte en personligt ejet virksomhed eller et kapitalselskab, som har hver sine fordele og ulemper.

Virksomhed Opstart Virksomhedsform

Personligt ejede virksomheder:

 • Enkeltmandsvirksomhed
  Hvis du opretter en enkeltmandsvirksomhed, hæfter du personligt for eventuel gæld, men du behøver til gengæld ikke indskyde penge i virksomheden, have en ledelse eller indberette årsrapport.
 • Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)
  Du skal vælge at oprette en personlig ejet mindre virksomhed, hvis du ikke forventer at omsætte for mere end 50.000 kroner om året. De lempelige krav til startkapital, ledelse og årsrapport er de samme som i en enkeltmandsvirksomhed.
 • Interessentskab (I/S)
  Hvis du gerne vil starte en virksomhed med andre, uden at I behøver at indskyde penge i selskabet, skal I vælge et interessentskab. I skal være opmærksomme på, at I hæfter personligt og solidarisk for eventuel gæld, men hvis alle ejere er fysiske personer, skal I ikke have en formel ledelse eller indberette årsrapport.

Kapitalselskaber

 • Anpartsselskab (ApS)
  Du skal indskyde 40.000 kroner i virksomheden, hvis du vil oprette et anpartsselskab. Til gengæld hæfter du kun for selskabets formue. Som anpartsselskab skal du have en direktion, føre en ejerbog og indberette årsrapport.
 • Aktieselskab (A/S)
  Hvis du gerne vil oprette et aktieselskab, skal du indskyde 400.000 kroner i virksomheden. Du hæfter ikke med din personlige formue. Udover ledelseskravene til anpartsselskaber skal du også have en bestyrelse eller et tilsynsråd.
 • Holdingselskab
  Et holdingselskab kan enten oprettes som et anparts- eller aktieselskab. Derfor skal virksomheden efterleve de krav, der er til den selskabsform, som du vælger.

3. Valg af virksomhedsnavn

Når du skal vælge et navn til din virksomhed, kan du med fordel overveje et navn, som gør det nemt for dine potentielle kunder at forstå, hvad du sælger. Hvis din virksomhed har behov for en hjemmeside, er det vigtigt, at du på forhånd tjekker, om navnet på din virksomhed er ledigt som domænenavn.

Ellers kan du nemlig risikere, at potentielle kunder ikke kan finde dig online, eller at de ender på en anden virksomheds hjemmeside.

4. Virksomhedens økonomi

Det er vigtigt, at du har styr på økonomien, før du starter din virksomhed. Som en del af din forretningsplan, bør du derfor udarbejde følgende budgetter:

Virksomhed Opstart Budget

 • Etableringsbudget
  Viser, hvad meget det koster at etablere din virksomhed.
 • Driftsbudget
  Viser dine forventede indtægter og udgifter.
 • Likviditetsbudget
  Viser, hvor meget du skal tjene for at opretholde driften af virksomheden.

Udover disse budgetter kan du også overveje at udarbejde et privatbudget, som viser, hvad dine private omkostninger er.

5. Finansiering af virksomhed

Hvis du ikke selv har pengene til at starte din virksomhed, er du nødt til at låne dem af andre. Det kan du gøre på følgende måder:

Virksomhed Opstart Lån

 • Venner og familie
  Hvis du kan låne penge af venner eller familie, slipper du for at bruge mange kræfter på at overbevise en bank eller investor om, at din virksomhed er en god forretning. Til gengæld kan lån mellem tætte bekendtskaber skabe konflikter, hvis din virksomhed ikke bliver en succes. Derfor bør du være meget varsom med at låne penge af dine venner eller familie.
 • Banken
  Hvis du skal låne penge af banken, skal du være godt forberedt. Derfor bør du have lavet en udførlig forretningsplan. Planen skal overbevise banken om, at din virksomhed med stor sandsynlighed bliver en succes, og at de derfor kan føle sig sikre på, at du kan betale lånet tilbage. Banken vil af den grund ofte fokusere på de budgetter, som du har lavet for virksomhedens drift. Du kan med fordel henvende dig til flere banker, da det øger din mulighed for at få et lån.
 • Investorer
  Ligesom med banken kræver det meget arbejde at overbevise en investor om, at de skal låne dig penge til at starte din virksomhed. I modsætning til banken vil en investor typisk forvente at få en ejerandel i din virksomhed eller få en procentdel af virksomhedens overskud.
 • Crowdfunding
  Crowdfunding er efterhånden blevet mere og mere populært, da det kan være svært at låne penge af banker eller investorer. Det er en metode, hvor du forsøger at overbevise mange mennesker om, at din forretningsidé er så god, at de hver især investerer et mindre beløb i virksomheden. Til gengæld vil de personer som investerer ofte modtage et eksemplar af virksomhedens fremtidige produkt.

 • Leverandører
  Hvis din virksomhed sælger et produkt, som leveres af en anden virksomhed, kan du i visse tilfælde få kredit hos din leverandør, så du først skal betale for produktet efter en vis periode. På den måde kan du sælge produktet, før du reelt skal betale for det, hvilket kan betyde, at du ikke nødvendigvis behøver at låne penge for at starte din virksomhed.

6. Valg af forsikringer

Alt efter hvilke type virksomhed du gerne vil oprette, kan der være visse forsikringer, som du er nødt til at have. Hvis du eksempelvis har planer om at have ansatte, er det lovpligtigt, at du har en arbejdsskadeforsikring. Derudover kan du overveje, om du for eksempel har behov for en kaskoforsikring, driftstabsforsikring eller erhvervs- og produktansvarsforsikring.

7. Registrering af virksomhed

Når du har overvejet alle de ovenstående emner samt udarbejdet de relevante dokumenter og budgetter, er du klar til at registrere din virksomhed. Du kan registrere din virksomhed her.

8. Registrering af moms og lønsumsafgift

Hvis du forventer, at din virksomhed kommer til at sælge momspligtige varer eller ydelser for over 50.000 kroner om året, skal virksomheden momsregistreres. Det kan du gøre her.

Hvis din virksomhed sælger momsfrie ydelser som for eksempel undervisning eller skønhedsbehandlinger, skal du som udgangspunkt betale lønsumsafgift. Det gælder dog kun, hvis grundlaget for lønsumsafgiften er over 80.000 kroner om året. Du kan registrere din virksomhed her.

Hjælp til opstart af virksomhed

Hvis du gerne vil have hjælp til at starte din egen virksomhed, findes der flere steder, som yder gratis støtte til iværksættere. Du kan eksempelvis finde hjælp her.

Opstart af egen virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du har en drøm om at starte din egen virksomhed, men du ikke ønsker at opgive dit faste job, kan du starte din virksomhed som selvstændig bibeskæftigelse. På den måde kan du afprøve din forretningsidé, uden at skulle bekymre dig om, hvor din næste løn kommer fra.

Før du vælger at starte en virksomhed som selvstændig bibeskæftigelse, er det vigtigt, at du først tjekker, om din ansættelseskontrakt begrænser dine muligheder. Nogle arbejdsgivere ser nemlig helst ikke, at deres ansatte driver forretning ved siden af deres faste job, da de er bange for, at det vil tage for meget af din tid og dit fokus.

Samtidig skal du sikre dig, at du ikke overtræder en eventuel konkurrence- eller kundeklausul i din ansættelseskontrakt, hvis din selvstændige bibeskæftigelse ligger tæt op af din arbejdsgivers forretningsområde.

Opstart af virksomhed på dagpenge

Selvom du er på dagpenge, kan du sagtens starte din egen virksomhed. Du skal blot være opmærksom på, at der er visse regler, som du skal følge til punkt og prikke, da du ellers kan risikere, at dine dagpenge bliver taget fra dig.

Hvis du vil starte en virksomhed, mens du får dagpenge, skal du ansøge din A-kasse om at få supplerende dagpenge. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger, og du må gerne arbejde i din virksomhed i løbet af dagstimerne. Du skal dog være opmærksom på, at du skal kunne flytte din arbejdstid med 1 dags varsel, da du skal være klar til at tage et fuldtidsjob når som helst.

Mens du får supplerende dagpenge, skal du være aktivt jobsøgende og leve op til de krav, som dit jobcenter og A-kasse stiller til dig i forhold til jobsøgning. Hver måned skal du udfylde et dagpengekort, hvor du fortæller, hvor mange timer du har arbejdet i din egen virksomhed. De timer bliver trukket fra dine dagpenge.