Hvad kan du trække fra i skattefradrag?

Som selvstændig eller iværksætter har du mulighed for at få fradrag for en del af dine udgifter. Også i opstartsfasen. Men det kræver, at du kender til de fradragsberettigede udgifter samt skattereglerne på området.

Derfor gennemgår vi i denne artikel de forskellige muligheder, så du kan få gave af dine skattemæssige fordele.

 1. Hvad er fradrag?
 2. Hvad kan man trække fra i skat?
 3. Udgifter til drift
 4. Træk reklame- og repræsentationsudgifter fra
 5. Fradrag for hjemmekontor og inventar
 6. Telefon og internet
 7. Brug af privat bil i virksomhed

Hvad er fradrag?

Et fradrag er et skattefrit beløb, som din virksomhed kan trække fra i sin indkomst og dermed betale mindre i skat. Du kan få fradrag for de udgifter, der er med til at sikre din virksomheds indtægt. Men husk, at du skal kunne dokumentere de udgifter, du trækker fra.

Enkelte fradrag bliver trukket automatisk, men de fleste er nogle, du selv skal sørge for at registrere, når du udfylder din forskudsopgørelse.

Bemærk, at der er forskel på reglerne for henholdsvis, hvad du kan trække fra i skat og i moms.

Hvad kan man trække fra i skat?

Det er vigtigt, at du skelner mellem erhvervsmæssige og private udgifter. Hvis du har købt noget gennem virksomheden, men kun bruger det privat, kan du ikke trække det fra, men er udgiften både til erhverv og privat, kan du trække erhvervsandelen fra.

Du kan blandt andet få fradrag for:

 • Varekøb (udgifter til de varer, du sælger)
 • Inventar og maskiner
 • Revisor- og advokatudgifter
 • Telefon- og internetudgifter
 • Husleje for lokaler
 • El og varme
 • Reparation og vedligeholdelse af lokaler
 • Forsikringer

For at trække dine udgifter fra i dit årsregnskab, skal du skrive dem ind som udgifter. Dermed bliver de fradragsberettigede udgifter trukket fra i dit overskud eller underskud, som du noterer i dit oplysningsskema på TastSelv Erhverv.

Fradrag ved nystartet virksomhed

Der kan være en del udgifter forbundet med at starte en ny virksomhed op. Heldigvis kan du i de fleste tilfælde få fradrag for de omkostninger, du har haft de seneste seks måneder, før du startede din virksomhed.

Det gælder blandt andet udgifter til løn, telefon, reklame og husleje for lokaler, men ikke eksempelvis revisor eller advokat.

Du skal desuden være opmærksom på, at jo tættere på opstarten udgifterne er betalt, desto større er chancen for, at du får fradrag.

Udgifter til drift

Driftsudgifter kan trækkes fra i dit årsregnskab og omfatter blandt andet kontorartikler samt leje af lokaler. Med andre ord er det udgifter til din virksomheds løbende drift. Driftsudgifter opdeles som regel i enten småaktiver eller større udgifter.

Småaktiver

Småaktiver refererer til driftsmidler med en levetid på max 3 år, og hvor udgiften er under 33.100 kroner i 2024 (32.000 kroner i 2023). Du kan trække småaktiver fuldt ud fra samme år, som de er købt.

Køber du ting, der kan siges at høre sammen, som eksempelvis en computer og en printer, anses det som ét driftsmiddel. Derfor skal du også se det som et samlet beløb, når du vurderer, om det ligger over eller under grænsen for småaktiver.

Større udgifter

Har du større udgifter, hvor beløbet overstiger 33.100 kroner i 2024 (32.000 kroner i 2023), skal du i stedet fordele udgiften over en årrække, hvilket kaldes en afskrivning. Her skal du være opmærksom på, at du højst kan afskrive med 25% om året.

Såfremt du har flere udgifter, der overstiger ovenstående beløbsgrænse, skal du lægge dem sammen til ét beløb, som du kan afskrive på med op til 25% pr. år. Dette kaldes for saldoprincippet. Når beløbet på et tidspunkt er kommet under beløbsgrænsen for småaktiver, kan du trække hele beløbet fra på én gang.

Træk reklame- og repræsentationsudgifter fra

Du kan få fradrag for udgifter til annoncer eller andre markedsføringsaktiviteter. Derudover kan du også trække 25% af repræsentationsudgifter fra. Det kan blandt andet være udgifter i forbindelse med afslutning af en forretning.

Repræsentationsudgifter kan for eksempel være:

 • Måltider
 • Restaurantbesøg
 • Drikkevarer
 • Gaver
 • Udgifter i forbindelse med jubilæer, fødselsdage, rejser, udflugter og lignende

Det er vigtigt, at du sørger for at notere anledningen samt gemmer alle bilag som dokumentation.

Det er ikke muligt at få skattefradrag for gratis te, kaffe eller frugt, som er til fri afbenyttelse eller sociale arrangementer såsom fredagsbarer eller personalefester.

Fradrag for hjemmekontor og inventar

Det er sjældent, at du vil kunne få skattefradrag, hvis du har indrettet et kontor indenfor hjemmets fire vægge. Det er nemlig ikke nok, at lokalet rent faktisk ikke bliver brugt privat. I og med at det kan bruges privat, kan det ikke trækkes fra.

Du kan dog få enten helt eller delvist fradrag for kontorinventar som skrivebord eller skabe. Hvor meget du kan få, afhænger af, om du bruger inventaret halvdelen af tiden i din virksomhed og resten af tiden privat. I så fald kan du trække 50% fra dit regnskab. Husk, at du skal kunne dokumentere, at du bruger udstyret i virksomheden.

Telefon og internet

Dine telefon- og internetudgifter er fuldt fradragsberettiget. Dog skal du være opmærksom på, at du i stedet kan risikere at skulle betale skat af fri telefon og/eller internet. Derfor skal du sørge for at udfylde Skattestyrelsens oplysningsskema korrekt.

 • Fri telefon: Du er forpligtet til at betale skat af fri telefon, hvis du enten driver din virksomhed fra din hjemmeadresse eller blot én gang tager din arbejdstelefon med hjem. Hvis du har fri telefon til rådighed året rundt, skal du skrive 3.200 kroner i 2024 (3.100 kroner i 2023) i oplysningsskemaet. Samtidig skal du, i din virksomheds skatteregnskab, lægge samme beløb til virksomhedens resultat.
 • Fri internetforbindelse: Hvis du driver din virksomhed hjemmefra eller har adgang til stort set samme funktioner og dokumenter som på virksomhedsadressen, kan du få fuldt skattefradrag af frit internet. Opfylder din internetforbindelse ikke disse to krav, er du forpligtet til at betale skat af frit internet. I så fald skal du notere 3.200 kroner i 2024 (3.100 kroner i 2023) på oplysningsskemaet og derefter lægge samme beløb til din virksomheds resultat.

Både fri telefon og internet

Hvis du har både fri telefon og internet, skal du samlet kun lægge 3.200 kroner i 2024 (3.100 kroner i 2023) til din virksomheds resultat og skrive samme beløb i oplysningsskemaet.

Brug af privat bil i virksomhed

Du har mulighed for at få skattefradrag for de udgifter, der er relateret til erhvervsmæssig kørsel, hvis du bruger din egen private bil i forbindelse med din virksomhed. Der er to måder, du kan beregne udgiften på:

 1. Ud fra en beregnet ”leje”, der svarer til de faktiske erhvervsmæssige omkostninger. Det vil sige den erhvervsmæssige del af driftsudgifter og afskrivninger, herunder benzin, forsikring, reparation og så videre.
 2. Ved at bruge Skatterådets satser for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Satserne bliver reguleret årligt. I 2024 er satsen på 3,79 kr./km indtil 20.000 km/år og 2,23 kr./km over 20.000 km/år.

Du kan se flere satser og beregninger på SKAT’s hjemmeside.

Sørg for at føre kørebog, uanset hvilken af beregningerne du vælger at benytte, så du kan dokumentere, hvor meget du har kørt henholdsvis privat og erhvervsmæssigt.