Varigt mén

Varigt mén henviser til permanente fysiske eller psykiske skader, der er opstået som følge af en ulykke, en skade eller en sygdom. Det er en betegnelse, der bruges inden for erstatningsretten til at beskrive de vedvarende konsekvenser, som en person har som følge af en skade eller lidelse.

Varigt mén i erstatningssager

I erstatningssager anvendes begrebet varigt mén til at vurdere graden af de permanente skader eller konsekvenser, som en person har lidt under en ulykke eller på grund af en anden persons uagtsomhed eller ansvar. Det kan omfatte både fysiske og psykiske skader.

Fysiske skader kan omfatte;

  • Tab af lemmer
  • Nedsat mobilitet
  • Kroniske smerter
  • Funktionsnedsættelse.

Psykiske eller mentale skader kan omfatte;

  • Angst
  • Depression
  • Posttraumatisk stresslidelse

Erstatningens størrelse

af varigt mén fastsætter erstatningens størrelse. Jo højere grad af varigt mén en person har, desto større kan erstatningen være. Vurderingen baseres normalt på lægeerklæringer, specialisters vurderinger og andre relevante medicinske oplysninger for at fastslå den permanente skadesgrad og dens indvirkning på personens livskvalitet og evne til at fungere.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.