Udfordringsret

Udfordringsret refererer til en juridisk ret eller mulighed for at udfordre eller bestride en afgørelse, handling eller beslutning truffet af en offentlig myndighed eller en anden relevant instans. Det indebærer at anfægte gyldigheden eller lovligheden af den pågældende handling eller beslutning.