Tilbageholdsret

Tilbageholdsret er en betegnelse for, at den, der er i lovlig besiddelse af en anden persons ejendele, har ret til at tilbageholde ejendelene, indtil modparten har præsteret sin ydelse. Det er et krav, at kravet mod modparten er relateret til den ejendel, som tilbageholdes. Det vil sige, at der skal være en sammenhæng mellem ydelsen og besiddelsen. 

Eksempel:En mekaniker har lavet noget arbejde på en bil for en kunde, som nægter at betale regningen. Mekanikeren kan derfor nægte at udlevere bilen, indtil kunden har betalt regningen.