Tegningsberettiget

En tegningsberettiget er en fysisk person, som er legitimeret til at forpligte selskabet. Vedkommende kan altså afgive bindende løfter og indgå aftaler på vegne af selskabet. Det anvendes blandt andet, når bestyrelsen optager et lån i en bank.  

Hvem er tegningsberettiget?

En tegningsberettiget er typisk enten en del af direktionen eller bestyrelsen. Mange selskaber har oftest indarbejdet en tegningsregel i vedtægterne, som præciserer, hvem der er berettiget til at indgå bindende aftaler på vegne af selskabet. Hvis der ikke står noget i vedtægterne, betyder det, at alle lederne har ret til det.

De selskaber, som tilføjer tegningsberettigede til sine vedtægter, vælger oftest mange af de samme typer af ledere. De fleste vedtægter indeholder derfor en af de følgende tegningsregler:

  • Kun direktøren
  • Samtlige direktører
  • En direktør og en bestyrelsesformand
  • Den samlede bestyrelse

Selskab uden tegningsregel

Det er ikke alle selskaber, der har tegningsregler og dermed tegningsberettigede. Det gælder blandt andet for personligt ejede mindre virksomheder (PMV), enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, som ikke har tegningsregler.

Hvordan ændrer man en tegningsregel?

En tegningsregel vil typisk være nedskrevet i vedtægterne hos selskabet. Det indebærer dog, at man skal ændre vedtægterne, hvis man ønsker at ændre tegningsreglen. Det kræver, at et flertal på mindst 2/3 af selskabets ejere stemmer for at ændre vedtægterne. Det sker på en generalforsamling. Hvis det vedtages, skal ændringen registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.