Taleret

Taleret er en betegnelse for, at en aktionær eller en anpartshaver har ret til at ytre sig på generalforsamlinger. Det vil sige, at alle har ret til at tage ordet.