Skadeserstatning

En skadeserstatning er en erstatning, som udbetales, når en person har lidt et økonomisk tab. Det vil sige, at man enten skal have lidt en skade eller et tab på grund af en anden persons handlinger eller undladelser. Erstatningen kan både dække eventuelle omkostninger eller f.eks. tabt livskvalitet.  

Skadeserstatningen har til formål at sikre, at man bliver økonomisk kompenseret, hvis man enten lider en skade eller et tab. Erstatningen kan både være med til at genoprette den skadelidtes tilstand eller kompensere for nogle af de udgifter og omkostninger, som skadelidte har haft.