Sagsgenstand

Sagsgenstand er et juridisk begreb, der især anvendes i civile retssager og henviser til det eller de materielle krav, som parterne har anlagt sag om. Sagsgenstanden definerer med andre ord de spørgsmål eller tvistepunkter, som retssagen vedrører.

Sagsgenstandens betydning

Sagsgenstanden er afgørende for, hvad der vil blive behandlet og afgjort i retssagen. Den fastlægger grænserne for rettens kompetence og parternes rettigheder og forpligtelser i forhold til hinanden. Når sagsgenstanden er fastlagt, er det normalt ikke tilladt for parterne at ændre eller udvide den uden rettens tilladelse.

Forskellen på sagsgenstand og retsgrundlag

Det er vigtigt at skelne mellem sagsgenstanden og retsgrundlaget. Sagsgenstanden handler om de faktiske og retlige spørgsmål, der er til diskussion i sagen, mens retsgrundlaget refererer til de love, regler eller retsprincipper, som parterne støtter deres påstande på.

For eksempel kan sagsgenstanden i en erstatningssag være, om den sagsøgte er erstatningsansvarlig for den skade, som den sagsøger hævder at have lidt som følge af den sagsøgtes handlinger. Retningslinjerne for, hvad der udgør sagsgenstanden, kan variere afhængigt af den specifikke jurisdiktion og retssystem.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.