Reguleret marked

Et reguleret marked betegner et marked, der skal opfylde nærmere bestemte lovkrav. Det gælder blandt andet krav om, at der er sikkerhed og gennemsigtighed på det pågældende markeds platform. Det forudsætter blandt andet, at EU-Kommissionen godkender markedet, og at et særskilt organ overvåger det pågældende marked. Man kontrollerer f.eks. platformens aktører og stiller krav til oplysninger om værdipapirer.

De vigtigste former for regulerede markeder er børser og multilaterale handelssystemer.

  • Børsmarkedet: En handelsplatform til investorer, som ønsker at købe eller sælge værdipapirer. På børsmarkedet bliver værdipapirerne handlet offentligt. Handlen skal foregå efter de regler, som børsten har fastsat.
  • Multilaterale handelssystemer (MTF): En handelsplatform til værdipapirer, som ikke bliver udstedt til offentlig handel. Handlen skal foregå efter EU-regler.

Formålet med et reguleret marked

Der er to formål med et reguleret marked. Det er:

  • At undgå, at der bliver svindlet og begået bedrageri på markedet. På børsmarkedet investeres der oftest store pengesummer. Af den grund er det vigtigt at sikre, at investorerne ikke mister sine penge på grund af svindel eller bedrageri.
  • At sikre, at der er en fair konkurrence på markedet

Reguleret eller ureguleret marked  - hvad er forskellen?

Den største forskel på et reguleret marked og et ureguleret marked er, hvor stort et fokus der er på, at der bliver udført kontrol og tilsyn med platformen. Et reguleret marked har stort fokus på, at der er tilsyn og kontrol med markedet og de aktiviteter, der foregår på platformen. Et ureguleret marked bliver derimod ikke kontrolleret i samme grad, og derfor er der en større risiko for, at man bliver udsat for svindel på det uregulerede marked.  

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.