Realdebitor

En realdebitor er en person, der skal præstere en vare eller ydelse. Dette omfatter samtlige realydelser. Det kunne f.eks. være en cykel, som er en vare, eller rådgivning, som er en ydelse. Det eneste krav er, at det ikke må være en pengeydelse. En realdebitor er typisk også pengekreditor, fordi realdebitoren skal have betaling for sin ydelse. 

Eksempel:Anne har lige købt en ny bil til 10.000. Sælger bliver realdebitor, fordi det er sælgeren, der skylder en ydelse, som ikke er penge – nemlig bilen.