Personoplysninger

Kort sagt er personoplysninger informationer, der kan identificere en person. Det er data, der direkte eller indirekte kan afsløre en person, enten ved at indeholde specifikke identifikationsoplysninger som navn, adresse, fødselsdato eller ved at være forbundet med andre oplysninger, der gør det muligt at identificere personen.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er oplysninger, der kan henføres til en bestemt person. Det er enhver information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Personoplysninger kan være følsomme eller ikke-følsomme.

Ikke-følsomme personoplysninger:

Ikke-følsomme personoplysninger refererer til almindelige oplysninger, der ikke er klassificeret som følsomme personoplysninger eller tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger. Disse oplysninger omfatter generelt identifikationsoplysninger, der kan bruges til at identificere en person, men som ikke afslører særligt følsomme eller private oplysninger. Almindelige personoplysninger kan omfatte;

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Fødselsdato
 • Alder
 • Køn
 • Nationalitet
 • Uddannelsesmæssige oplysninger
 • Beskæftigelsesoplysninger
 • Økonomiske oplysninger (såsom indkomst og betalingsoplysninger, og andre oplysninger af lignende karakter).

Følsommepersonoplysninger:

Følsomme personoplysninger er specifikke typer af personoplysninger, der er anerkendt som mere private og følsomme end almindelige personoplysninger. Disse oplysninger kan afsløre en persons Race

 • Etniske oprindelse
 • Politiske overbevisning
 • Religiøse eller filosofiske overbevisninger
 • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 • Genetiske data, biometriske data
 • Helbredsoplysninger
 • Seksuelle orientering

Beskyttelsen af personoplysninger er afgørende for at sikre privatlivets fred, undgå diskrimination og forhindre misbrug af sådanne oplysninger. Disse oplysninger skal opbevares sikkert, og adgangen til dem skal være begrænset til de personer eller organisationer, der har et legitimt behov for at kende dem.

Lov om behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger er reguleret i Lov om behandling af personoplysninger (også kendt som Persondataloven). Persondataloven har til formål at beskytte personers ret til privatliv og databeskyttelse. Loven fastlægger regler for, hvordan personoplysninger skal behandles, herunder indsamling, registrering, opbevaring, videregivelse og sletning af personoplysninger.

Nogle centrale elementer i loven omfatter:

 • Lovligt grundlag – Behandlingen af personoplysninger skal have et lovligt grundlag. Dette kan omfatte samtykke fra den registrerede person, opfyldelse af en kontrakt, lovlig forpligtelse, beskyttelse af vitale interesser, opfyldelse af en opgave af almen interesse eller udøvelse af offentlig myndighed, eller berettiget interesse hos den dataansvarlige eller en tredjepart.
 • Informationspligt – Den dataansvarlige skal give tydelige og præcise oplysninger til den registrerede person om, hvilke personoplysninger der indsamles, hvordan de vil blive brugt, formålet med behandlingen, og hvem der vil have adgang til oplysningerne.
 • Databeskyttelsesrettigheder – Den registrerede person har rettigheder, herunder retten til indsigt i de indsamlede oplysninger, retten til berigtigelse af unøjagtige oplysninger, retten til sletning af oplysninger under visse omstændigheder, retten til begrænsning af behandlingen mv.
 • Databehandleraftaler – Hvis en dataansvarlig bruger en tredjepart til at behandle personoplysninger på deres vegne, skal der indgås en databehandleraftale, der regulerer forholdet mellem de to parter og sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med loven.
 • Sikkerhed og fortrolighed – Den dataansvarlige skal træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger mod tab, misbrug, uautoriseret adgang eller offentliggørelse.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.