Parlamentarisme

Parlamentarisme er en politisk styreform, hvor regeringen er ansvarlig over for parlamentet og er afhængig af parlamentets støtte for at forblive ved magten. Det er en form for demokratisk styre, hvor den udøvende magt er tæt knyttet til den lovgivende magt.

Hvad er parlamentarisme?

Parlamentarisme er en politisk styreform, hvor den udøvende magt er afhængig af støtte fra parlamentet for at kunne fungere. I et parlamentarisk system er regeringen ansvarlig over for parlamentet og kan afsættes, hvis den mister parlamentets tillid.

Det parlamentariske grundlag

I et parlamentarisk system dannes regeringen normalt af det politiske parti eller den politiske koalition, der har flertal i parlamentet. Regeringens leder, også kendt som regeringschefen, udpeges normalt blandt medlemmerne af det dominerende parti eller koalitionen. Regeringens opgave er at gennemføre politikker og administrere staten.

Eksempel: Den danske styreform er et eksempel på parlamentarisme, hvor regeringen er ansvarlig overfor Folketinget og kan afsættes ved et mistillidsvotum. I Danmark vælger Folketinget også regeringschefen, som typisk er lederen af det parti eller den koalition, der har flertallet i Folketinget.

Parlamentet

Parlamentet har en central rolle i parlamentarismen. Det er den lovgivende magt, hvor medlemmerne vælges af befolkningen gennem valg. Parlamentet har beføjelse til at vedtage love, diskutere og debattere politikker og beslutninger, og det fungerer som en kontrolinstans for regeringen.

Hvordan fungerer parlamentarisme?

I parlamentarismen er regeringens overlevelse afhængig af parlamentets tillid. Hvis regeringen mister parlamentets tillid, kan det føre til dens afgang eller indkaldelse af nye valg. Parlamentet kan udøve kontrol over regeringen gennem spørgetid, debatter, mistillidsvotum og udvalgshøringer.

Kollektiv ansvarlighed

En vigtig karakteristik ved parlamentarismen er den kollektive ansvarlighed. Det betyder, at regeringen er kollektivt ansvarlig over for parlamentet for dens handlinger og beslutninger. Hvis et regeringsmedlem begår alvorlige fejl eller skandaler, kan det medføre mistillid mod hele regeringen og føre til dens fald.

Hvilke lande anvender parlamentarisme som styreform?

Parlamentarisme er en udbredt styreform i mange lande rundt omkring i verden, herunder i lande som Storbritannien, Tyskland, Australien og mange andre. Det er kendt for at fremme politisk stabilitet, parlamentarisk kontrol og ansvarlighed.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.