Parlamentarisk immunitet

Parlamentarisk immunitet er et retligt princip, der giver medlemmer af parlamentet en vis beskyttelse mod retsforfølgelse eller retssager for handlinger, der er relateret til deres parlamentariske arbejde. Det er designet til at sikre parlamentarisk uafhængighed og beskytte medlemmerne mod politisk forfølgelse eller forhindringer i deres lovgivningsmæssige rolle.

Hvad er parlamentarisk immunitet?

Parlamentarisk immunitet er en beskyttelsesmekanisme, der gives til medlemmer af et parlament for at sikre deres uafhængighed og frihed til at udøve deres demokratiske funktioner uden frygt for retsforfølgelse eller anden form for indblanding.

Former for beskyttelse

Parlamentarisk immunitet kan omfatte to forskellige former: immunitet mod civilretlig forfølgelse og immunitet mod strafferetlig forfølgelse.

  1. Immunitet mod civilretlig forfølgelse: Dette indebærer, at parlamentsmedlemmer ikke kan blive stillet retligt til ansvar i civile retssager for ytringer eller handlinger, der er foretaget som led i deres parlamentariske arbejde. Det giver dem frihed til at udtrykke deres meninger, deltage i debatter og diskussioner uden frygt for juridiske konsekvenser.
  2. Immunitet mod strafferetlig forfølgelse: Dette indebærer, at parlamentsmedlemmer ikke kan blive retsforfulgt eller anklaget strafferetligt for handlinger, der er foretaget som led i deres parlamentariske arbejde, medmindre parlamentet ophæver immuniteten. Dette giver medlemmerne frihed til at udføre deres lovgivningsmæssige funktioner uden frygt for politisk motiverede retsforfølgelser.

Det er vigtigt at bemærke, at parlamentarisk immunitet ikke giver medlemmerne en absolut immunitet mod straffeforanstaltninger for almindelig kriminalitet. Det beskytter dem kun for handlinger eller ytringer, der er relateret til deres parlamentariske arbejde.

Kan parlamentarisk immunitet ophæves?

Ja, parlamentarisk immunitet kan blive ophævet, hvis parlamentet vurderer, at der er tilstrækkelige grunde til at gøre det, hvilket kan åbne mulighed for retsforfølgelse.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.