Negotiabel

Negotiabel betyder, at det er muligt at omsætte. Det vil sige, at en fordring er negotiabel, hvis den kan overføres fra én person til en anden. Når fordringen er negotiabel, har det en række fordele for den godtroende erhverver. Det gør blandt andet, at man kan kræve fordringen omsat, uanset om der er indsigelser imod dette, så længe man er i god tro. 

Når en godtroende omsætningserhverver erhverver fordringen, går alle rettigheder og indsigelser tabt til fordel for erhververen. Det vil sige, at erhververen skal have fordringen, selvom der er indsigelser, der normalt ville gøre, at den oprindelige skyldner ellers skulle afvise omsætningen til erhververen. 

Hvordan bliver en fordring negotiabel?

En fordring bliver negotiabel, når visse krav er opfyldt. Kravene er:

  • Muligt: At det skal være muligt at overføre fordringen mellem personer
  • God tro: At erhververen skal være i god tro
  • Ingen uklarheder: At der ikke må være uklarheder med fordringen. Dette er væsentligt, fordi det er af betydning for, om den godtroende erhverver kan håndhæve fordringen

Erhververens gode tro

Det er vigtigt at være opmærksom på, at erhververen skal være i god tro. Det indebærer, at vedkommende ikke må være bekendt med, at der er problemer, indsigelser eller andre rettigheder. Hvis erhververen ikke er i god tro, vil fordringen være ugyldig.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.