Negativ aftalebinding

Negativ aftalebinding er et udtryk for den situation, hvor tavshed anses som værende en tilstrækkelig accept af et tilbud. Det vil sige, at man bliver bundet af at forholde sig passivt. Der skal dog stå i kontraktens vilkår, at modtagerens tavshedshed vil blive anset som en stiltiende accept af aftalen.

Det er muligt at skabe en juridisk bindende aftale mellem to parter på trods af, at modtageren ikke udtrykkeligt har accepteret aftalen. Det kræver dog, at tilbudsgiveren præsenterer tilbuddet for modtageren, og at der i dette tilbud står, at passivitet fra modtageren betragtes som accept.

 I dansk ret er det anerkendt, at man i visse situationer kan benytte negativ aftalebinding. Det gælder for eksempel, hvis en streamingplatform hæver prisen fra 69 kr. om måneden til 79 kr. om måneden. Der er tale om en ændring i vilkårene, men abonnementet fornyes automatisk, medmindre abonnenten selv opsiger abonnementet.

Forbud mod negativ aftalebinding?

Der er dog i visse tilfælde et Forbud mod, at man som forbruger kan anses for bundet ved at forholde sig passivt. Forbuddet skyldes, at man ikke ønsker, at forbrugeren bliver misbrugt eller indgår en aftale uden et informeret samtykke. Forbrugeren kan for eksempel have været passiv, fordi vedkommende ikke kender til produktet eller ikke forstår aftalen på grund af en sprogbarriere.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.