Multi-Level Marketing

Multi-Level Marketing (MLM) er en forretningsmodel, der involverer rekruttering af distributører til at sælge produkter eller tjenester og at tjene provisioner på salget genereret af deres rekrutterede team. MLM er generelt lovligt i Danmark, så længe det overholder visse regler og love.

Hvad er Multi-Level Marketing?

Multi-Level Marketing (MLM), også kendt som netværksmarkedsføring, er en forretningsmodel, hvor virksomheder samarbejder med uafhængige sælgere, ofte kaldet distributører eller forhandlere, for at markedsføre deres produkter eller tjenester direkte til forbrugeren.

Disse uafhængige sælgere tjener penge ved at sælge produkterne og ved at rekruttere andre personer til at deltage i virksomheden som sælgere under dem.

Hvordan fungerer MLM?

I MLM-systemet tjener distributører penge på to måder:

  • Salg af Produkter: Distributørerne tjener provision ved at sælge virksomhedens produkter eller tjenester direkte til kunderne. Denne indtjening er baseret på deres salgsdygtighed og produktivitet.
  • Rekruttering: Udover at sælge produkter opfordres distributørerne også til at rekruttere nye medlemmer i organisationen. Når de rekrutterer en ny person, bliver de ofte kaldt deres "sponsor," og de tjener en del af den nye distributørs indtjening. Dette skaber et hierarki eller et netværk af distributører.

Eksempel:

Sarah starter sin egen MLM-virksomhed, der sælger skønhedsprodukter. Hun overbeviser Pernille om at deltage som en uafhængig distributør. Pernille sælger produkterne direkte til sine kunder og finder yderligere to veninder (Anne og Lotte) til at deltage som distributører under hende. Når Pernilles rekrutterede distributører (Anne og Lotte) foretager salg, tjener både de og Pernille en del af indtægterne. Sarah, som er øverst i hierarkiet, tjener penge på både sine egne salg og de salg, Pernille og hendes rekrutterede distributører (Anne og Lotte) laver.

Er MLM-virksomheder lovlige?

MLM-virksomheder er som udgangspunkt lovlige, men der er vigtige faktorer at overveje:

  1. Produktsalg – I en lovlig MLM-virksomhed er hovedindtjeningen knyttet til produktsalg. Distributører tjener penge ved at markedsføre og sælge reelle produkter eller tjenester til forbrugerne.
  2. Rekruttering – Selvom rekruttering er en del af MLM-modellen, skal produktet have reel værdi, og indtjeningen må ikke primært stamme fra rekruttering. Hvis hovedfokus er at hverve nye medlemmer og ikke produktsalg, kan det indikere et pyramidespil, hvilket er ulovligt.

MLM vs. pyramidespil

I en MLM tjener distributører primært penge gennem produktsalg og modtager provision baseret på deres ydeevne. Rekruttering af nye medlemmer er en del af forretningsmodellen, men fokus ligger på produktsalg.

I et pyramidespil er hovedindtjeningen baseret på rekruttering af nye deltagere, der betaler et tilmeldingsgebyr. Produktsalg er ofte sekundære, og strukturen kan ligne en pyramide, hvor kun de øverste tjener betydelige indtægter.

Lovgivning

I Danmark reguleres MLM-aktiviteter primært af Markedsføringsloven og Prismærkningsloven. Disse love har til formål at beskytte forbrugerne og sikre, at virksomheder ikke bruger vildledende eller ulovlige metoder til at fremme deres produkter eller tjenester.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.