Minimumslov

Minimumslov henviser til en lov, der fastsætter minimumsstandarder eller minimumskrav inden for et specifikt retsområde. Det betyder, at selvom der kan være en vis grad af fortolkning og skøn i retssystemet, skal minimumsstraffen opretholdes eller overholdes.

Det kan være lovgivning, der sikrer en minimumsbeskyttelse eller minimumsrettigheder for en bestemt gruppe mennesker eller i en bestemt situation. En minimumslov kan også betyde en lov, der fastsætter minimumsstraffe eller minimumssanktioner for en given lovovertrædelse.