Mindsterenteregel

Mindsterenteregel er en regel, der fastsætter, at kursgevinster på fordringer bliver skattepligtige, hvis fordringen ikke er forrentet mindst med en bestemt mindsterente. Reglens formål er at undgå, at personer undgår skattepligt ved at undlade at beskatte gevinster, der er opnået ved stigning i værdien af fordringer.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.