Mellemhandler

En mellemhandler betegner en person, et firma eller en enhed, der fungerer som et bindeled mellem producenter og forbrugere eller mellem forskellige parter i en forsyningskæde. En mellemhandler køber normalt varer eller tjenester fra producenterne og videresælger dem til detailhandlere eller forbrugere.

Hvem er mellemhandler?

En mellemhandler er en person eller virksomhed, der kommercielt bringer et produkt i omsætning uden at være den anerkendte producent. Hvis den skadelidte ikke kan identificere producenten, betragtes mellemhandleren som producent og kan undgå ansvar ved at informere om producenten eller importøren inden for EU.

Produktansvar

Et af de primære aspekter af mellemhandlerens produktansvar er at sikre, at produkterne, de handler med, er sikre og overholder relevante sikkerhedsstandarder og lovgivning. Mellemhandleren bør udføre passende due diligence for at sikre, at produkterne opfylder kvalitets- og sikkerhedskravene, før de bringes på markedet eller videresælges til forbrugere.

Mellemhandlerens risikominimering

produktansvar er ufravigeligt, og det er vigtigt for mellemhandlere at være opmærksomme på deres produktansvar og træffe passende foranstaltninger for at minimere risikoen. Dette kan omfatte at indgå aftaler med producenter, der fastlægger ansvarsfordelingen mellem parterne, opretholde passende forsikringsdækning og følge relevante sikkerhedsstandarder og lovgivning.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.