Materiel mangel

Materiel mangel er en betegnelse, der anvendes inden for forvaltningsretten til at beskrive en fejl, manglende kvalitet eller utilstrækkelig præstation i en forvaltningsakt eller en handling udført af en offentlig myndighed.

Når en forvaltningsakt lider af en materiel mangel, indebærer det, at den er behæftet med en fejl eller ufuldstændighed, der kan påvirke dens retlige gyldighed. Dette kan omfatte situationer, hvor afgørelsen er baseret på forkerte fakta, fejlagtig lovanvendelse, manglende begrundelse eller utilstrækkelig bevisbyrde.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.