Markedsmisbrug

Markedsmisbrug refererer til ulovlige handlinger eller adfærd, der manipulerer eller udnytter markedet og dets funktioner til egen fordel eller for at skade andre. Det omfatter forskellige former for uretmæssig adfærd, der kan påvirke priserne på finansielle instrumenter, handelsvolumen eller et bestemt markeds integritet.

Nogle eksempler på markedsmisbrug omfatter:

  • InsiderhandelUlovlig udnyttelse af fortrolig eller ikke-offentlig information om en virksomhed til at handle med dens aktier eller andre finansielle instrumenter.
  • Markedsmanipulation – Forsøg på at skabe kunstig eller vildledende aktivitet på markedet for at påvirke priserne eller skabe et falsk indtryk af udbud og efterspørgsel.
  • Forhånelse – Spredning af falske rygter, misinformation eller vildledende oplysninger om en virksomhed eller et finansielt instrument med henblik på at påvirke priserne eller skabe panik blandt investorer.
  • Frontrunning – Handler med værdipapirer forud for en stor ordre fra en kunde eller klient med det formål at drage fordel af den forventede prisstigning.
  • Spoofing – Indsendelse af falske ordrer eller annullering af ordrer for at manipulere priserne eller skabe et vildledende billede af markedets likviditet.

Markedsmisbrug er ulovligt og kan have negative konsekvenser for markedets funktion og integritet samt for investorer og markedets tillid.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.